Oslo Havn logo Oslo Kommune
Skal utvikle ny digital kart- og havnedatatjeneste

Skal utvikle ny digital kart- og havnedatatjeneste

Oslo Havn vil i samarbeid med havnene i Tromsø og Bodø gjøre havnenes infrastruktur og tjenester lettere tilgjengelige. Målet er reduserte kostnader, økt sikkerhet og innovasjon, og på sikt mer sjøtransport.

PUBLISERT: 22.04.20

Havnene tilbyr mange tjenester og fasiliteter. Nå utvikles en felles digital plattform som skal være tilgjengelig for alle.  Foto: Hans Kristian Riise

Tekst: Trude Thingelstad

I dag er for mange av prosessene rundt et skipsanløp manuelle, og for dårlig koordinert. Informasjon om infrastruktur forvaltes ulikt i havnene.    

Digital og brukervennlig

-       Vi har tro på at en felles, brukervennlig, digital selvbetjeningsplattform med korrekt og samordnet informasjon om alt fra kaier og dybdeforhold til fartsbegrensninger, avfallsløsninger og landstrøm vil gi gevinst for havnas kunder og brukere. Det vil spare alle for tid og penger, øke sikkerheten og mulighetene for kunnskapsdeling og innovasjon, og styrke sjøtransportens konkurranseevne, sier prosjektleder Evy Bjørnsen.

Felles løsning

Prosjektet har fått i overkant to millioner kroner i støtte fra Kystverket for å samle og digitalisere informasjon om havnenes infrastruktur og tjenester. Resterende to millioner vil deltagerne bidra med selv. Grieg Connect (som er leverandør av programvarene Shiplog og Portwin) er engasjert til å utvikle og etablere en digital plattform for å gjøre dataene tilgjengelige. Når havnedatabasen er etablert i november 2020 vil havnedataene kunne visualiseres i kartløsninger, og også gjøres tilgjengelig for alle norske havner.  

Fakta om havnedata- prosjektet:

"Prosjektet  HavneGEOdatabase" er et samarbeidsprosjekt mellom havnene i Oslo, Bodø og Tromsø om utviklingen av en felles database som skal inneholde oppdatert informasjon om infrastrukturen i havna. Informasjonen skal være tilgjengelig for alle parter involvert i et skipsanløp. Prosjektet skal innen november 2020 utvikle en databaseløsning som ivaretar disse behovene, og løsningen skal deles med alle havner i Norge.»  

Kontaktperson Evy Bjørnsen, prosjektleder Oslo Havn KF

evy.bjornsen@oslohavn.no