Oslo Havn logo Oslo Kommune
Singapore vil lære av Oslo Havn

Singapore vil lære av Oslo Havn

Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) besøkte Oslo Havn for å lære om grønn omstilling og vår nullutslippsvisjon.

PUBLISERT: 06.03.24

VERDENS NEST STØRSTE: Singapore har verdens nest største havn målt i containervolum (38 millioner TEU i 2023). Når de nå skal utvide havnen til en kapasitet på 65 millioner TEU besøker de blant annet Oslo Havn for å lære om grønn omstilling i maritim sektor.

Tirsdag ønsket havnedirektør Ingvar M. Mathisen en delegasjon med ingeniører og tekniske spesialister fra MPA velkommen til Skur 38, Oslo Havns lokaler på Vippetangen.   

- I henvendelsen fra MPA om å komme på besøk til oss begrunnet de dette med Oslo Havns ambisjoner om å bli en nullutslippshavn. Jeg synes det er svært motiverende at Oslo Havns ambisiøse klima- og miljømål blir lagt merke til. 

Delegasjonen bestod av blant annet sjefsingeniør og bærekraftssjef hos MPA.  

- Både Oslo og Singapore er ledende i det grønne skiftet i maritim sektor. Ved å samarbeide og dele kunnskap og erfaringer kan vi kutte utslipp raskere enn om vi bare tenker på oss selv. De som ikke deltar i den grønne omstillingen vil over tid tape konkurransekraft og dermed tape økonomisk, sa havnedirektør Mathisen. 

En delegasjon fra Maritime & Port Authority of Singapore besøkte Oslo Havn 5. mars 2024. Temaet var det grønne skiftet.
ØNSKET VELKOMMEN: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen ønsket delegasjonen fra MPA velkommen til Skur 38. 

Menon Economics rangerer Singapore som verdens ledende maritime by foran Rotterdam og London. Singapore scorer høyest på både maritim teknologi og attraktivitet/konkurranseevne. 

Hvilke byer fører an i den grønne omstillingen i den maritime næringen? Ifølge den samme Menon-rapporten har et ekspertpanel vurdert at det er lille Oslo som leder an med nettopp Singapore på plassen bak.  

- Oslo Havn skal vokse med 30% og kutte utslippene med 85% innen 2030. På litt lengre sikt skal vi bli helt utslippsfrie. Det skal vi gjøre på et areal som er halvparten av det historiske havnearealet. Derfor er vår visjon at Oslo Havn skal være verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, fortalte Mathisen.  

Jens Eirik Hagen er fagsjef for energiomstilling i Oslo Havn. Han leder arbeidet med å bygge landstrøm til alle skipstyper.  

- Vår styrke er at vi jobber sammen med byen. Oslo Havn og Oslo by har en felles nullutslippsplan med sytten tiltak for Oslo som nullutslippshavn, sa Hagen. 

Alle skip som anløper betaler en liten avgift per bruttotonn, som går til å finansiere grønn infrastruktur.  

- I 2025 er vi ferdig med å bygge landstrømanlegg til alle de største skipssegmenter i Oslo havn. I Oslo er vi heldige fordi vi har ren strøm fra fornybart, sa Hagen  

En utfordring for Singapore er at de ikke har tilgang på grønn strøm fra vann- eller vindkraft. De har derfor en ambisjon om å maksimere strømproduksjon fra solcellepaneler.  

- Delegasjonen fra MPA ønsket å høste erfaringer fra vårt arbeid med energiomstilling. De ønsker å vite hvordan vi finansierer landstrøm og våre erfaringer med batteri og mikronett. De ville også lære om miljøkrav i offentlige innkjøp og på nullutslipps byggeplasser i Oslo. Vi lærte at MPA ønsker å sette krav til terminaloperatørene om å bygge ut og kanskje innføre krav til bruk av landstrøm, fortalte Jens Eirik Hagen etter møtet. 

Portrett av Jens Eirik Hagen ved Skur 38, november 2022.
ENERGIOMSTILLING: Jens Eirik Hagen er fagsjef for energiomstilling i Oslo Havn, og leder arbeidet med å etablere landstrøm til alle skipssegmenter innen 2025. 

I 2023 hadde MPA et containervolum på 38 millioner TEUs. De er nå i gang med å bygge ut kapasiteten til 65 millioner TEUs.  

- Når de skal bygge en ny havn så ser de på mikronett, solceller, landstrøm og elektriske autonome terminaltraktorer, forteller Hagen. 

MPA skal bli utslippsfrie innen 2050. De har signert maritime samarbeidsavtaler med blant andre Rotterdam havn, Port of LA/Port of Long Beach og australske havner. Ambisjonen er å etablere grønne korridorer og fremme digitaliseringen i maritim sektor.  

Et skip kan kutte utslippene med 30% ved å redusere seilingsfarten med 10%. En viktig del av MPA sin strategi for å kutte utslipp er derfor å jobbe etter “Just in Time”-prinsippet. Digitalisering skal bidra til at skip kan seile mer effektivt inn og ut av havna istedenfor å ligge på vent i havnebassenget.  

En delegasjon fra Maritime & Port Authority of Singapore besøkte Oslo Havn 5. mars 2024. Temaet var det grønne skiftet.
MILJØKRAV: Delegasjonen fra MPA ville lære om miljøkrav i offentlige innkjøp og på nullutslipps byggeplasser i Oslo. MPA ønsker å stille krav til terminaloperatørene om å bygge ut og kanskje innføre krav til bruk av landstrøm,

Les Menon-rapporten her: 

https://menon.no/wp-content/uploads/Maritime-cities-2022_13-oppdatert.pdf 

Fakta Maritime and Port Authority of Singapore (MPA):  

  • Verdens nest største havn basert på containervolum (38 millioner TEUs).  
  • Forbindelse til 600 havner i 120 land.  
  • Verdens største omlastingsknutepunkt 
  • Står for 7% av BNP.  
  • Besøkes daglig av 1000 skip.  
  • Ledende innenfor digitalisering i skipsfarten.  https://menon.no/wp-content/uploads/Maritime-cities-2022_13-oppdatert.pdf