Oslo Havn logo Oslo Kommune
Samler drifts- og forvaltningsressursene

Samler drifts- og forvaltningsressursene

Hege Berg Thurmann er direktør for den nye FDVU- avdelingen i Oslo Havn.

PUBLISERT: 17.04.23

Hege Berg Thurmann

Gleder seg til å ta fatt. Kartlegging og digitalisering blir viktig for mer effektiv havnedrift, sier Hege Berg Thurmann.

FDVU står for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Avdelingen samler fagressursene innen forvaltning, drift og vedlikehold av Oslo Havns bygg, arealer, og infrastruktur.   

Hege Berg Thurmann startet som overingeniør kai i Oslo Havn i 2016. Siden august 2019 har hun vært fungerende seksjonsleder og seksjonsleder for Forvaltning i Eiendomsavdelingen. Før Hege begynte i Oslo Havn, jobbet hun hovedsakelig innenfor olje- og energisektoren. I mer enn åtte år hadde hun lederstillinger i Det Norske Veritas (DNV). Hun er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU.  

Samordner ressursene 

Den nye avdelingen er opprettet for å oppnå effektiviseringsgevinster og en mer samordnet utnyttelse av ressursene.  

- Det blir enklere å prioritere og bruke ressursene. Jeg er overbevist om at det vil øke effektiviteten og kvaliteten og gi oss mer vedlikehold for hver krone. Jeg ser frem til at Hege som allerede kjenner Oslo havn godt kan lede dette viktige arbeidet videre, sier havnedirektør Ingvar M Mathisen som også er glad for å se en økt kvinneandel i avdelingen. 

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 2019.
Samordner ressursene for mer effektivitet. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen

FDVU- avdelingen har 45 ansatte, som utgjør hele 40 % av havnas ansatte. Flertallet jobber med daglig drift i en eller annen form. Avdelingene består av seksjonene forvaltning, teknisk havneservice og elektro i tillegg til stab.   

De ansatte har travle dager med å passe på 10 km kai, 1 km havnespor, containerkraner, RTG- kraner, kjøretøy og 50 havnebygg som leies ut til ulike formål, fra havnelager til moderne kontorlokaler.  

Kartlegging og digitalisering 

Hege gleder seg til å ta fatt.

- Vi vil jobbe videre med å bli mer systematiske i forvaltningsarbeidet gjennom å kartlegge og planlegge. Ved å ha oversikt over hvilke bygg, kaier og arealer som må vedlikeholdes når, kan vi ta de gode beslutningene, og utnytte de begrensede resursene best mulig, sier Hege Berg Thurmann.   

Digitalisering blir et viktig virkemiddel for en mer effektiv sjøtransport og havnedrift.  Hege har tatt initiativ til digitalisering i havner og ledet prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur” som har skapt en digital infrastruktur med havnedata og digitale verktøy for ni norske havner.

Prosjektet “Digital tvilling i havn” er neste steg. De 100 største havnene i Norge skal kartlegges både på land og sjøen for å utvikle digital og virtuell representasjon til simulering. Oslo har sammen med 20 havner søkt Kystverket om støtte til dette.

 - Digitalisering av havnedata er en forutsetning for å utvikle verktøy som moderniserer og effektiviserer måten havner drives på. Utvikling av IT systemer i havnene vil bidra til effektivisering av havneoperasjoner, mindre liggetid og mer effektiv logistikk i havna, sier Hege Berg Thurmann.