Oslo Havn logo Oslo Kommune
River skur 92 på Søndre Bekkelagskai

River skur 92 på Søndre Bekkelagskai

Havneskuret fra 70- tallet saneres for å øke utnyttelsen av havneområdet.

PUBLISERT: 02.02.23

Drone Sydhavna

Må vike plass. Saneringen av Skur 92 (til høyre i bildet ) starter i begynnelsen av februar. Dronefoto: HRP Droneteknologi

Rivingen er del av sentraliseringen og effektiviseringen av godshavna i Sydhavna. Området rundt skuret som ligger mellom Sjursøya og Ormsundkaia har vært i endring og fått annen bruk.

Arealene vil nå tas i bruk av Harald A. Møller for deres logistikkvirksomhet.   

Sanering  

Rive og saneringsarbeidet i regi av AF Decom starter i begynnelsen av februar og vil etter planen være ferdig midten av mars. Deretter vil området asfalteres og tilrettelegges. Rivearbeidet vil foregå fra kl.08-19 mandag til torsdag. 

Noe støy kan forekomme, mem rivearbeidet forventes ikke å gi mye støy. Bygningsmassen vil vannes for å hindre støv. 

Kongshavnveien vil midlertidig innsnevres med lysregulering mens deler av arbeidet foregår.    

Flerbruksskur 

Lagerskuret med en utbygget mesanin med kontorer er på 4231 m2.  Inntil nylig har B&B Boatmann Oslo AS, Maritime Truck A/S, Norsteve AS, Saltimport AS og Tempra AS holdt til i bygget.    

Skur 92 ble satt opp i 1976/1977 med noen kontorer og en garasje. I 1989 ble det bygget til en ny hall og kontorer.