Oslo Havn logo Oslo Kommune
Miljøsertifisert etter europeisk havnestandard

Miljøsertifisert etter europeisk havnestandard

Oslo Havn er for andre gang sertifisert etter miljøledelsesstandarden for havner, PERS.

PUBLISERT: 13.11.23

Pers-sertifisering 2023

Pådriver for fremtidens utslippsfrie havn. PERS- sertifiseringen bekrefter at vi er på rett vei for å flytte mer gods fra vei til sjø og redusere utslipp, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, miljørådgiver Emma Høysæter Minken (med sertifikatet) og seksjonsleder plan- og miljø, Heidi Neilson Foto: H.K Riise

-Oslo Havns visjon er å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. MåIet er å bli utslippsfri på sikt. Innovasjon, grønn teknologi og samarbeid er avgjørende for å lykkes. PERS sertifiseringen er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.  

Europeisk havnenettverk 

Oslo Havn er en av 90 havner fra 26 land i samarbeidsnettverket EcoPorts. Den europeiske havneorganisasjonen ESPO står bak nettverket og PERS sertifiseringen.   

-Oslo Havn legger listen høyt for å nå sine miljø og bærekraftsmål.  Vi verdsetter at havna fremmer samarbeid for å bli bedre, som også er ideen bak nettverket Eco Ports, sier Isabelle Ryckbost, generalsekretær i ESPO.  

Internasjonalt havnesamarbeid er viktig for Oslo Havn.  

-Havnene har en nøkkelrolle for å tilrettelegge for bærekraftig transportvekst gjennom økt sjøtransport i og rundt de store byene i Europa. Samarbeid fremmer deling av kunnskap og erfaringer for felles bærekraftige løsninger, sier Heidi Neilson, seksjonsleder plan- og miljø i Oslo Havn.
Hun leder samarbeidsgruppen for bærekraftig utvikling i ESPO, «Sustainable Development Committee”.    

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen fikk overrakt PERS- sertifikatet under ESPO- samling i Brussel 7. november. Oslo Havn er resertifisert for to nye år. På bildet: Ingvar M. Mathisen CEO Port of Oslo, Zeno D’Agostino ESPO Chair, Isabelle Ryckbost ESPO Secretary General, Anaëlle Boudry EcoPorts Coordinator
Resertifisert. Ingvar M. Mathisen mottok 7. november sertifikatet fra Zeno D’Agostino styreleder i ESPO, Isabelle Ryckbost generalsekretær i ESPO og Anaëlle Boudry EcoPorts Coordinator (til høyre) Foto: ESPO 

Kvalitetssjekk av miljøarbeidet 

Oslo Havn skal være en pådriver for å utvikle fremtidens utslippsfrie havn. Vi skal bidra til langsiktig bærekraftig utvikling ved å legge til rette for effektiv og miljøvennlig havnedrift og oppmuntre til bruk av ren energi og nyskapende infrastruktur.    

- PERS – sertifiseringen måler hvordan vi jobber med miljø og bærekraft på flere nivåer. Vi måles på hvordan miljømålene integreres i arbeidet vi utfører. Det er en god metode for å utføre egenkontroll og bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling, sier Emma Høysæter Minken,  miljørådgiver i Oslo Havn.     

Fakta: 

PERS står for Port Environmental Review System og er etablert av den europeiske havneorganisasjonen ESPO.  

PERS sertifiseringen er omfattende på flere nivå og utføres annen hvert år fra ekstern revisor fra Lloyd`s register. 

Oslo Havn er også sertifisert i henhold til EN-NS ISO 14001:2015 standard. PERS- sertifiseringen har mye av den samme metodikken, men har flere havnespesifikke miljøpunkter.