Oslo Havn logo Oslo Kommune
Reparasjonsarbeider i sjøen utenfor Akershusutstikkeren

Reparasjonsarbeider i sjøen utenfor Akershusutstikkeren

Arbeidet med å avrette masser under vann på nord- og vestsiden av utstikkeren er planlagt fra 18. mai og ferdigstilles i løpet av uken.

PUBLISERT: 18.05.20

Det vil foregå arbeider i sjøen utenfor Akershusutstikken. Foto: Hans Kristian Riise

Arbeidet vil foregå fra kl.07 til kl. 19 i henhold til tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

Entreprenør er  NRC Anlegg.  

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder, Oslo Havn KF, Riyad Zen Al-Den  mob 950 63 253