Oslo Havn logo Oslo Kommune
Rådhusbrygge 5 rehabiliteres

Rådhusbrygge 5 rehabiliteres

Rådhusbrygge 5 er i dårlig forfatning og skal rehabiliteres.

PUBLISERT: 21.09.21

Rådhusbrygge 5

Oppgradering av fergekai. Rådhusbrygge 5 får ny kai og nye steinheller tilsvarende som resten av Rådhusplassen. Foto: H.K. Riise

 -   Vi skal nå bygge ny kai og legge steinheller på området som resten av Rådhusplassen, sier Eirik Myklebust, prosjektleder for Oslo Havn.

Portrett av Eirik Myklebust, avdelingsingeniør Utbygging, Oslo Havn KF.
Leder oppgradering. Prosjektleder Eirik Myklebust fra Oslo Havn KF. Foto: H.K Riise 

Oslo Havn har fått grønt lys fra Statsforvalteren og fikk 8. oktober i gangsettingstillatelse fra plan- og bygningsetaten (PBE). Arbeidet utføres av totalentreprenør Repstad Anlegg AS med ferdigstillelse våren 2022. 

Midlertidig

Det er Ruters hurtigbåtsamband B20 Aker Brygge til Slemmestad via Vollen som benytter kaien. I ombyggingsperioden vil de benytte brygge A, som ligger nærmest Aker Brygge ved siden av Nesoddbåtene. Til og med høstferien vil hurtigbåt B21 Aker brygge – Son også seile fra brygge A.

Sykkelstativene i området vil tas ned og være utilgjengelig i byggeperioden. Oslo Havn går i dialog med Bymiljøetaten for å se på alternativer for hvor et evt. bysykkelstativ kan reetableres etter at helleleggingen er ferdig.

Alternative sykkelstativer er tilgjengelig ved Vestbanebygget.

Kaifronten heves

-     Kaifronten vil være den samme som der dagens kai går, men kaia vil heves cirka femti centimeter slik at den kommer på samme høyde som Rådhusbrygge 4. I tillegg vil kaia tilrettelegges for eventuelt framtidig etablering av landstrøm til hurtigbåtsambandet, sier Myklebust.

På bakområdet skal det etableres helt ny veioppbygging med heller på toppen på linje med resten av Rådhusplassen. 

-      Når store deler av bakområdet uansett må graves opp i forbindelse med bygging av ny kai er det også naturlig å fullføre helleleggingen av Rådhusplassen vest, som i dag er asfaltert. Det vil gi Rådhusplassen et fint, helhetlig uttrykk, sier Myklebust.

Bildet er tatt i forkant av oppstart rehabilitering av Rådhusbrygge 5.
Helhetlig dekke. Kaiens bakområde får samme steinheller som resten av rådhusplassen. 

Forarbeid

-    Sweco har vært engasjert som rådgivende ingeniør i konsept- og forprosjektfase. Oslo Havn har vedtatt å rive eksisterende kai og bygge ny pelekai i betong, i tråd med Sweco`s anbefaling fra konseptfasen, sier prosjektelederen.

I forprosjektet ble det gjennomført grunnundersøkelser for å få mer kontroll på dybde- og grunnforhold. Det ble også gjennomført miljøtekniske undersøkelser for å kartlegge forurensningsgrad på løsmasser, både i sjø og på land.

- I forprosjektet ble det også gjennomført dykkeundersøkelser og sjøbunnscanning. Vi har også sett på kaia med undervannsdrone, samt foretatt kamerakjøring av overvannskulvert. Vi mener vi har gjort det vi kan innenfor rimelighetens grenser for å få kontroll på prosjektet. Men det vil alltid være noe som kan dukke opp når vi begynner å grave, sier Eirik Myklebust. 

Oslo Havn er tiltakshaver for prosjektet.

Repstad Anlegg AS er engasjert som totalentreprenør. Prosjektet har en estimert kostnad på 25-30 millioner kroner.