Oslo Havn logo Oslo Kommune
Støv fra trepellets på Ormsundkaia

Støv fra trepellets på Ormsundkaia

I dag foregår utskiping av første prøvelast av 2500 tonn trepellets fra Ormsundkaia til Caen i Frankrike. Det medfører dessverre til støv på kaia.

PUBLISERT: 02.06.22

Lastingen av skipet Benabell startet kl.08 og er ventet å være ferdig kl.18.

Trepelletsene kommer fra Arbaflames fabrikk på Kongsvinger og mellomlagres i teltet på Ormsundkaia. Massene lastes på lasteskipet fra lageret ved hjelp av et elektrisk, mobilt lastebånd. Lastebåndet skal redusere bruken av hjullastere, og gi mindre støv og støy.

- Trepelletsen skal i utgangspunktet avgi lite støv og lukt, og teltet og transportbåndet bidrar også til å redusere dette. Dagens utskipning er første prøvelast, og vi registrerer at støv forekommer på kaia. Vi vil evaluere operasjonen og vurdere eventuelle fremtidige tiltak. Vi beklager de ulemper dette har for nærområdet. Oslo Havn vil forholde seg til de enhver tid gjeldende krav for støy og utslipp av støv, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.

Arbaflame vil starte eksport av trepellets til utlandet. Pellets erstatter kull og bidrar til reduserte klimautslipp. Trepelletsen lages av treflis som er et kortreist overskuddsmateriale som bidrar både til høyere verdiskapning av trevirke og lavere CO2-fotavtrykk fra kullkraftverk.