Oslo Havn logo Oslo Kommune
Pressekonferanse om energieffektivisering på Skur 38

Pressekonferanse om energieffektivisering på Skur 38

PRESSEKONFERANSE: Olje- og energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Espen Barth Eide presenterte torsdag regjeringen sin handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi hos Oslo Havn i Skur 38.

Regjeringen presenterte torsdag sin handlingsplan for energieffektivisering hos Oslo Havn.

Valget av Skur 38, Oslo Havns nyrehabiliterte administrasjonsbygg, er ikke tilfeldig. Rehabiliteringen er gjennomført med ambisiøse klimamål, der energiforbruket er vesentlig redusert. 

Espen Dag Rydland (plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn) og Erling Jensen (seksjonsleder Utbygging i Oslo Havn) tok i mot olje- og energiminister Terje Aasland utenfor Skur 38.

- Vi setter stor pris på at regjeringens handlingsplan for energieffektivisering presenteres akkurat her. Og helt tilfeldig er det kanskje ikke. Når vi renoverte dette bygget og flyttet inn igjen for litt over et år siden, var målet å redusere energiforbruket med femti prosent, sa Espen Dag Rydland, plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, i sin innledning.  

Imponerende og flott bygg

- Vi kunne ikke vært på et bedre sted. Det er et imponerende og flott bygg og historisk viktig. Men det er kanskje enda viktigere i framtiden, for det er slik vi ønsker at man skal utvikle bygningsmassen i Norge. Her var det et mål om å redusere energibruken med 50 prosent, foreløpig måloppnåelse er  57 prosent, altså godt over målet. Det er veldig bra. Gratulerer! sa olje- og energiminister Terje Aasland, før han presentere regjeringens planer.   

Sjøveien er miljøveien

- Tusen takk for at vi får være her! Det er fantastisk å se dette eksempelet som er et mikrokosmos av det vi snakker om, både materialvalg, gjenbruk, smart egenproduksjon av strøm og en kraftig reduksjon av energibruken i et veldig flott bygg, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide om Skur 38. 

Oslo Havns visjon er å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. 

- Sjøveien er miljøveien. For hvert containerskip som anløper Oslo Havn kan vi erstatte fire hundre semitrailere, eller ti kilometer med kø på veiene. Innen 2030 skal vi redusere utslippene våre med 85%, inkludert inn- og utseiling. Vi er godt i gang, for egen virksomhet på sjø og land har vært fossilfri siden 2018, fortalte Espen Dag Rydland det oppmøtte pressekorpset.  

I forkant av pressekonferansen fikk ministrene og presse en omvisning på huset.

- Havna har store klimaambisjoner som krever mye nettkapasitet, men det krever også at vi bruker energien så effektivt så mulig. Og at vi produserer energi der vi kan. I tillegg har vi fokus på felles infrastruktur slik som ladeinfrastruktur for tung transport som flere kan bruke. Da utnytter vi nettet mer effektivt, sa Jens Eirik Hagen, fagsjef for energiomstilling i Oslo Havn i forbindelse med omvisningen.

ENERGIOMSTILLING: Fagsjef for energiomstilling i Oslo Havn, Jens Eirik hagen, i dialog med Espen Barth Eide. 

 

HØY ISOLASJONSVERDI: De gamle betongfasadene til Skur 38 er nå kledd i en høyisolerende kalk-puss, med en grønnmalt overflate som knytter Skur 38 sammen med omgivelsene langs kaia. For å oppnå de lave U-verdiene som kreves for et Breeam Excellent-bygg og samtidig unngå å endre fasadenes utseende, er det blitt brukt isokalk, et isolerende pussystem som inneholder aerogel som gir pussen gode isolasjonsegenskaper, og som tidligere er benyttet på bevaringsverdige bygg med gode erfaringer.
FILMVISNING: Presse og politikere fikk se filmen om Skur 38. 

 

Se opptak fra pressekonferansen her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/framlegging-av-regjeringa-sin-handlingsplan-for-energieffektivisering/id2996806/

Se filmen om Skur 38:

https://www.youtube.com/watch?v=K3LajS2of_o