Oslo Havn logo Oslo Kommune
Presenterte Rederiforbundets konjunkturrapport hos Oslo Havn

Presenterte Rederiforbundets konjunkturrapport hos Oslo Havn

Rederiforbundet presenterte onsdag sin «Konjunkturrapport 2024» hos Oslo Havn i Skur 38.

PUBLISERT: 06.03.24

Rederiforbundet pressekonferanse Skur 38

Statssekretær Even Tronstad Sagebakken fikk overrakt Rederiforbundets Konjunkturrapport 2024 på bryggekanten utenfor Skur 38.  Fra venstre: Ingvar M. Mathisen (havnedirektør i Oslo Havn), Sigrun Gjerløw Aasland (daglig leder i Zero), Harald Solberg (adm.dir i Rederiforbundet) og Even Tronstad Sagebakken (statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.)

Ingvar M. Mathisen - havnedirektør i Oslo og styreleder i Norske Havner - ønsket velkommen.

- Havnene er bindeleddet mellom sjø og land, og er til for å tilfredsstille samfunnets og næringslivets transportbehov. Oslo Havns visjon er å være verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sa Mathisen.

I årets konjunkturrapport publiserer Rederiforbundet for første gang samlede utslippstall for medlemsflåten. Tallene er utarbeidet i samarbeid med DNV.

Oslo Havn skal kutte utslippene med 85% innen 2030.

- For å nå klimamålene er det helt avgjørende med samarbeid i hele den maritime næringskjeden: mellom havnene, med rederiene, med maritime klynger, lastebilsektoren med flere og det offentlige virkemiddelapparatet, sa Mathisen.

STERKE I TROEN: "Til tross for et krevende og utfordrende geopolitisk bilde, er norske rederier sterke i troen på klimamålene og investerer tungt i morgensdagens løsninger," Skriver rederiforbundet. På bildet: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i samtale med Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, i Oslo Havns lokaler i Skur 38.  

«Til tross for et krevende og utfordrende geopolitisk bilde, er norske rederier sterke i troen på klimamålene og investerer tungt i morgendagens klimaløsninger. Men det er avgjørende at de markedsmessige vilkårene innrettes på en måte som gjør det lønnsomt å redusere utslipp,» skriver Rederiforbundet i en pressemelding.

- Havna er et ekstremt viktig knutepunkt for skipsfarten. Uten havna så er det egentlig ingen skipsfart. Det er der vi henter alle varene vi frakter, det er der vi henter alt drivstoffet som vi seiler med og alt annet vi trenger ombord. Så det å ha fokus på havnas rolle for skipsfarten i det grønne skiftet er helt avgjørende for hele næringen. Derfor er vi veldig glade for å kunne være her på Oslo havn og legge fram konjunkturrapporten i dag, sa Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i Zero, var opptatt av at tiden er inne for å rulle ut lavutslipps- og nullutslippsløsninger i stor skala i skipsfarten.

- Da må helhetene fungere, med grønne korridorer, havner med lademuligheter og helhetlig transportløsninger som henger sammen. Det trenger vi havnene til og at flere aktører samarbeider. Også må vi kanskje gi noen fordeler til de som går foran og kutter utslipp, sa Aasland.

Harald Solberg overleverte Rederiforbundets «Konjunkturrapport 2024» til Even Tronstad Sagebakken, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer om konjunkturrapporten her:

https://www.rederi.no/nyheter/urolige-farvann-krever-samarbeid-og-nye-losninger/