Oslo Havn logo Oslo Kommune
Partneravtaler

Partneravtaler

Oslo Havn inngår partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at de bidrar til gode aktiviteter på Havnelangs.

PUBLISERT: 12.12.19

Foto: Bo Mathisen

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.

De skal kjennetegnes ved at de:          

  • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted. 
  • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet 
  • Bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»
  • Har aktiviteter rettet mot barn og unge
  • Formidler maritim kultur
  • Bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn
  • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil.

Kriteriene for å motta økonomisk støtte er at partneren deltar på Havnelangs og skaper aktiviteter for barn og unge. Partneren må tydeliggjøre hva slags aktiviteter som tilbys, og redegjøre for bruken i etterkant.

Partneren kan søke midler kun til aktiviteter rettet mot barn og unge. Det kan ikke søkes om midler til f.eks. drift, vedlikehold, utstyr, lønn etc.

Avtalene gjelder for et år av gangen. Midlene bevilges av havnestyret.   Søknadsfrist 1. februar 2020.

Søknaden merkes «Søknad partneravtale 2020» og sendes til postmottak@oslohavn.no

Ved spørsmål kontakt kommunikasjonsrådgiver Trude Thingelstad, m: 917 09 287. Trude.thingelstad@oslohavn.no

Offentliggjøring av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no.