Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utlysning: Oslo Havn partneravtaler 2024

Utlysning: Oslo Havn partneravtaler 2024

Oslo Havn inngår partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge. For å motta støtte må aktørene bidra til gode aktiviteter på arrangementet Oslo havnelangs 1. september 2024.

PUBLISERT: 08.12.23

Oslo havnelangs på Vippetangen

Skonnerten Svanen og fullriggeren Christian Radich var partnere i fjor. De hadde åpent skip på fjorårets Oslo havnelangs. Svanen tilbyr blant annet åpne ungdomsseilas, leirskoletokt og båtførerprøvetokt. Christian Radich har ulike tokt og skaper med sitt program Windjammer sjøkunnskap og mestring for unge. Foto: H. K Riise

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.   

De skal kjennetegnes ved at de:         

har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted  bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet   

bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Oslo havnelangs» 

har aktiviteter rettet mot barn og unge formidler maritim kultur bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn    

Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil.    

Kriteriene for å motta økonomisk støtte er at partneren deltar på Oslo havnelangs søndag 1. september 2024 kl. 12- 16.  

Partneren må tydeliggjøre hva slags aktiviteter som tilbys, og redegjøre for bruken i etterkant.    

Partneren kan søke midler kun til aktiviteter rettet mot barn og unge. Det kan ikke søkes om midler til f.eks. drift, vedlikehold, utstyr, lønn etc.   Avtalene gjelder for et år av gangen.       

Søknadsfrist 15. januar 2024  

Søknaden merkes «Søknad partneravtale 2024» og sendes til postmottak@oslohavn.no   

Ved spørsmål kontakt fagsjef kommunikasjon  Trude Thingelstad  mob: 917 09 287    trude.thingelstad@oslohavn.no 

Offentliggjøring av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no.