Oslo Havn logo Oslo Kommune
Partneravtaler 2023

Partneravtaler 2023

Oslo Havn inngår partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge. For å motta støtte må aktørene bidra til gode aktiviteter på arrangementet Oslo havnelangs 3. september 2023.

PUBLISERT: 30.11.22

Christian Radich ved Skur 32

Skoleskipet Christan Radich var partner i fjor. De tilbyr ungdom arbeids- og jobbtrening med både utfordringer og  opplevelse av mestring. Nå utlyser Oslo Havn partneravtalene for 2023 med søknadsfrist 10. januar 2023. Foto: H.K Riise

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.  

De skal kjennetegnes ved at de:         

  • har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted 
  • bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet  
  • bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Oslo havnelangs»  
  • har aktiviteter rettet mot barn og unge
  • formidler maritim kultur bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn  

Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil.   

Kriteriene for å motta økonomisk støtte er at partneren deltar på Oslo havnelangs søndag 3. september 2023 kl. 12- 16.  

Partneren må tydeliggjøre hva slags aktiviteter som tilbys, og redegjøre for bruken i etterkant.    

Partneren kan søke midler kun til aktiviteter rettet mot barn og unge. Det kan ikke søkes om midler til f.eks. drift, vedlikehold, utstyr, lønn etc.    

Avtalene gjelder for et år av gangen.      

Søknadsfrist 10. januar 2023 

Søknaden merkes «Søknad partneravtale 2023» og sendes til postmottak@oslohavn.no   Ved spørsmål kontakt fagsjef kommunikasjon  Trude Thingelstad  mob: 917 09 287    trude.thingelstad@oslohavn.no  

Offentliggjøring av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no.