Oslo Havn logo Oslo Kommune
Partneravtaler 2022

Partneravtaler 2022

Oslo Havn inngår partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at de bidrar til gode aktiviteter på Havnelangs 28. august 2022.

PUBLISERT: 09.11.21

Skonnerten Svanen, eid av Maritimt Museum var partner i fjor og seiler mest som skoleskip. De gir ungdommer en minnerik- og god mestringsopplevelse. Foto: Tor Erling Gransæter

Vi ser positivt på at aktører kan ha mindre arrangement og aktiviteter gjennom året under Havnelangs- paraplyen.    

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.

De skal kjennetegnes ved at de:       

  • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted.

  • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet

  • Bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»

  • Har aktiviteter rettet mot barn og unge

  • Formidler maritim kultur

  • Bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn

  • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil. 

Kriteriene for å motta økonomisk støtte er at partneren deltar på Havnelangs eller avholder et arrangement under Havnelags- paraplyen og skaper aktiviteter for barn og unge.

Partneren må tydeliggjøre hva slags aktiviteter som tilbys, og redegjøre for bruken i etterkant.  

Partneren kan søke midler kun til aktiviteter rettet mot barn og unge. Det kan ikke søkes om midler til f.eks. drift, vedlikehold, utstyr, lønn etc.  

Avtalene gjelder for et år av gangen.   

Søknadsfrist 15. februar 2022.  

Søknaden merkes «Søknad partneravtale 2022» og sendes til postmottak@oslohavn.no

Ved spørsmål kontakt fagsjef kommunikasjon  Trude Thingelstad

mob: 917 09 287    trude.thingelstad@oslohavn.no

Offentliggjøring av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no.