Oslo Havn logo Oslo Kommune
Partneravtaler 2021

Partneravtaler 2021

Oslo Havn inngår partneravtaler med 15 aktører som har aktiviteter for barn og unge og bidrar til å skape et maritimt miljø.

PUBLISERT: 07.04.21

Christian Radich ved Skur 32

Oslos stolte skoleskip Christian Radich tilbyr maritime opplevelser for barn og unge. Foto: H.K. Riise

Oslo Havn inngår partneravtaler med følgende aktører for 2021:

 • Redningsselskapet
 • Ung Norge
 • Passion for Ocean
 • Christian Radich
 • Akerselva padleklubb
 • Elbåtforeningen
 • Norsk Maritimt Museum
 • Salt
 • Havfolket
 • The Ocean Opportunity Lab
 • Norsk Veteranskibsklubb
 • Sjøen for alle 
 • Oslo badstuforening
 • Fjordtunet
 • Kystlaget Viken 

Alle aktørene gjør en viktig jobb for å skape liv og aktiviteter i havna.  

Aktiviteter havnelangs på havnepromenaden

På grunn av Covid 19 situasjonen blir det vanskelig med et stort Havnelangs- arrangement i juni. Vi ser positivt på at aktører kan ha mindre arrangement og aktiviteter gjennom året under Havnelangs- paraplyen. Digitale aktiviteter merkes med Havnelangs, og fysiske aktiviteter på havnepromenaden markeres med Havnelangs flagg.

Oslo Havn kan bidra med attraktive arealer og promotering i flere kanaler. Ved arrangementer på Oslo Havns arealer må dettes søkes om via et skjema.

Oslo Havn planlegger en Havnelangs- kalender på hjemmesiden som samler alle aktiviteter på havnepromenaden. Meld inn ditt arrangement til trude.thingelstad@oslohavn.no.

Partneravtaler med aktører med aktiviteter for barn og unge

Oslo Havn utlyser og inngår årlig partneravtaler og gir økonomisk støtte til institusjoner, organisasjoner eller foreninger. Det deles totalt ut 350 000 kr i økonomisk støtte. 

De kjennetegnes ved at de:          

 • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted. 
 • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet
 • Har aktiviteter rettet mot barn og unge
 • Formidler maritim kultur
 • Bidrar til god omdømmebygging av Oslo havn
 • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil. Det legges vekt på at partnerene kan delta med en positiv aktivitet på havnepromenaden eller digitalt.

Avtalene gjelder for et år av gangen. 

Neste års partneravtaler utlyses i slutten av året.