Oslo Havn logo Oslo Kommune
Partneravtaler 2022

Partneravtaler 2022

Oslo Havn inngår partneravtaler med 17 aktører som bidrar til å skape liv og aktiviteter for barn og unge i havna.

PUBLISERT: 06.04.22

Skonnerten Svanen, eid av Maritimt Museum er en av årets partnere og seiler mest som skoleskip. Skuta er arena for mestring og glede med seilas, sjømannskap og nærkontakt med havet. De gir ungdommer en minnerik- og god mestringsopplevelse. Foto: Tor Erling Gransæter

Oslo Havn inngår partneravtaler med følgende aktører for 2022:

 • Akerselva Padleklubb
 • Norsk Maritimt Museum – Svanen
 • DNT Friluftshuset
 • Salt
 • Bok Circus Forlag v/ Erik Ødegård
 • Redningsselskapet
 • Sjøkorpset
 • Ung Norge
 • Akerselva trebåtforening
 • Christian Radich
 • Norsk Veteranskibs-klubb
 • Kystlaget Viken
 • Roklubben Åretak
 • Minesveiperen M314 Alta
 • Passion for Ocean
 • Skur 13
 • Sjøen for alle

Alle aktørene gjør en viktig jobb for å skape liv og aktiviteter i havna.  

Vi forventer at aktørene som mottar støtte deltar på Havnelangs søndag 28 august kl.12-16. Sekundært et arrangement gjennom året under Oslo havnelangs – paraplyen.

Aktiviteter kan legges inn i Havnelangs- kalenderen på oslohavn.no som samler alle arrangementer på havnepromenaden. Oslo Havn kan bidra med attraktive arealer og promotering i flere kanaler.

Ved arrangementer på Oslo Havns arealer må dettes søkes om via et skjema.

Partneravtaler med aktører med aktiviteter for barn og unge

Oslo Havn utlyser og inngår årlig partneravtaler og gir økonomisk støtte til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.  Det deles totalt ut 350 000 kr i økonomisk støtte. 

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.

De skal kjennetegnes ved at de:       

 • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted.

 • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet

 • Bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»

 • Har aktiviteter rettet mot barn og unge

 • Formidler maritim kultur

 • Bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn

 • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil. 

Kriteriene for å motta økonomisk støtte er at partneren deltar på Havnelangs eller avholder et arrangement under Havnelags- paraplyen og skaper aktiviteter for barn og unge.

Partneren må tydeliggjøre hva slags aktiviteter som tilbys, og redegjøre for bruken i etterkant.  

Partneren kan søke midler kun til aktiviteter rettet mot barn og unge. Det kan ikke søkes om midler til f.eks. drift, vedlikehold, utstyr, lønn etc.  

Avtalene gjelder for et år av gangen.