Øvelse i Sydhavna

Den fysiske delen av øvelsen vil foregå på containerterminalen på Sjursøya. Dronefoto: Lars Kringstad
Det vil foregå en øvelse i Sydhavna 25. mai.
En fysisk del av øvelsen vil foregå på containerterminalen fra kl.9-10. Det vil bli brukt røykbomber i området som vil kunne medføre synlig røyk. Utrykningskjøretøyer vil også delta i øvelsen. 
 
I øvelsen deltar brann- og redningsetaten, tolletaten, operatøren av containerterminalen, Yilport Oslo og Oslo Havn. 
 
Lovverket setter krav til gjennomføring og omfang av øvelser. Øvelsen skal danne grunnlag for forbedring av kunnskap, planverk og annet som er nødvendig for et godt beredskapsarbeid. ​I henhold til det internasjonale havnesikrings regelverket (ISPS) gjennomføres fullskalaøvelse hvert femte år​. Det gjennomføres også årlige øvelser for de ulike havneanlegg.