Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslofjordhavnene har fått 2,4 millioner i klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet

Oslofjordhavnene har fått 2,4 millioner i klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet

Oslo Havn og seks andre havner søkte sammen Miljødirektoratet om 12 millioner til klimasatsprosjektet «Utslippsfri Oslofjord». De fikk 2,4 millioner kroner.

PUBLISERT: 08.07.20

Oslo Havn samarbeider med Larvik Havn, Drammen Havn, Borg Havn, Grenland Havn, Kristiansand Havn og Moss Havn. Foto: Harald Valderhaug

– Vi er glade for å være blant de utvalgte som får støtte. Vår felles søknad, og tildelt støtte, viser at Miljødirektoratet verdsetter havnesamarbeid med høye miljøambisjoner. Det er et godt utgangspunkt, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.  

Miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn mener at havnene har en viktig rolle for å få redusere utslippene i transportsektoren.

– Økt sjøtransport og bruk av nullutslippsløsninger til kortere distanser på land, bidrar til transport uten store, økte utslipp. Det er viktig i Norges tettest befolkede område rundt Oslofjorden, sier Neilson.    

Alle prosjekter fikk støtte

«Utslippsfri Oslofjord» søkte om støtte til ulike tiltak som medfører endringer i aktivitet eller utslipp.  Målet er å ta i bruk flere konkrete nullutslippsløsninger i havnene rundt Oslofjorden. Alle de følgende prosjekter fikk tilsagn om støtte:

• Fjerne barrierer for bruk av landstrøm og ladestrøm

• Vurdere behovet for felles miljøkrav i Oslofjorden

• Spre kunnskap om potensialet for reduserte utslipp fra transport i havnebyer

• Smarte løsninger for å få ned driftskostnader • Gratis lading for skip og havneutstyr

• Felles lading og testing av terminalutstyr, lastebiler og utstyr til nullutslippsbyggeplass

• Planlegge og etablere framtidens drivstoffstasjon

• Biogass til havnekunder nær kloakkrenseanlegg

Sammen blir vi sterke

Det er viktig å etablere fast samarbeid mellom havnene med tanke på fremtidige tiltak. De andre havnene som er med i samarbeidet i tillegg til Oslo Havn er: Larvik Havn, Drammen Havn, Borg Havn i Fredrikstad, Grenland Havn i Porsgrunn, Kristiansand Havn og Moss Havn.

Tilskuddet til «Utslippsfri Oslofjord» ble kr. 2,4 millioner av totalt kr. 329 millioner utdelt. Miljødirektoratet øremerket kr. 97 millioner til utslippsfrie hurtigbåter. Direktoratet fikk rekordmange søknader til tilskuddsordningen "Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene».