Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo skal lede europeisk havnemiljøkomité

Oslo skal lede europeisk havnemiljøkomité

Oslo Havns miljøsjef, Heidi Neilson skal lede samarbeidsgruppen for bærekraftig utvikling i den europeiske havneorganisasjonen, ESPO.

PUBLISERT: 24.11.20

Heidi Neilson

Samarbeid. Sammen kan vi lykkes med det grønne skiftet, sier nyvalgt komitéleder, Heidi Neilson. Foto: Hans Kristian Riise

Arbeidet i komiteen » Sustainable Development Committee»  handler om hvordan havner kan bidra til bærekraftig transportvekst i og rundt de største byene i EU.    

Havna har nøkkelrolle for å løse transportvekst

-        Havnene  er en viktige del av byenes logistikkløsninger. Havnebyer må tilrettelegge for økt transport uten økte utslipp, og mer bruk av sjøveien er et viktig første skritt. Havnene har en nøkkelrolle for at voksende byer skal få en bærekraftig transportvekst, sier "havnenerden" og miljøsjefen, Heidi Neilson i Oslo Havn.  

Samarbeid for det grønne skiftet  

Det grønne skiftet «Green Deal» sveiper over oss fra sør til nord i Europa. Klima, luftutslipp, energiløsninger, bevare naturmangfoldet og bruke ressursene smartere er flere viktige temaer.  

-        Jeg gleder meg til å jobbe på lag med dyktige kollegaer i store og små havner i Europa. Det er kun sammen vi kan lykkes med det grønne skiftet. Det er stor takhøyde for gode faglige diskusjoner om ulike type løsninger. Som leder av bærekraftskomiteen vil jeg lytte, lære og forsøke å lose oss fram til gode løsninger som kan bidra til økt sjøtransport samtidig som utslippene reduseres både lokalt og globalt, sier Heidi Neilson.   

Arbeidsgruppen møtes to ganger i året. Høstens møte legges til miljøkonferansen Green Port som årlig avholdes i oktober.  

Knytter Norge til EU  

Det er første gang at Norge og Oslo Havn tar lederposisjonen i en av ESPOs komiteer. Oslo Havn er en liten havn i europeisk sammenheng med seks millioner tonn gods og nesten 7 millioner passasjerer, men har deltatt i komiteen i mange år.  

-        Gjennom samarbeidet i ESPO kan vi og andre norske havner delta mer aktivt for å påvirke framtidens politikk som er relevant for havner i EU. Her får vi brynt og knyttet oss til de aller største havnene i Europa, som Rotterdam, Hamburg og Bremerhafen. Det å finne bærekraft innenfor miljø og økonomi syns jeg er skikkelig spennende. Dette blir to hektiske og spennende år, avslutter Heidi Neilson.