Oslo Havns priser og forretningsvilkår 2022

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn 2022 ble besluttet av havnestyret 8. desember.

Publisert: 16.12.2021

Sydhavna aerial view
Foto: Harald Valderhaug

Endringene er hovedsakelig av justerende karakter med KPI-justering på 3,5%. Det er også foretatt enkelte grep, blant annet når det gjelder leienivå for leie av areal og lager for å styrke den kommersielle siden av driften av Oslo Havn.  

Oslo Havn har hatt lavere priser i noen segmenter enn andre havner. Den kommersielle siden ved havnedrift må styrkes for at Oslo Havn kan tilby kundene gode fasiliteter i fremtiden og bidra til det grønne skiftet.

  -  I årene som kommer vil det være sentralt å utvikle havnedriften i en mer bærekraftig økonomisk retning. Havnas priser og forretningsvilkår skal understøtte en slik utvikling, samtidig som den skal forenkles og ivareta våre kunders behov for forutsigbarhet, sier kommersiell direktør i Oslo Havn, Einar Marthinussen. 

Se priser og forretningsvilkår 2022.