Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havns båter får ny arbeidsflåte

Oslo Havns båter får ny arbeidsflåte

Oslo Havn har bestilt ny fortøyningsflåte til sine havneoppsynsbåter på Sjursøya av Marina Solutions AS. Flåten skal brukes som arbeidsplattform og ladestasjon for båtene Pelikan, Teist og Hauk, og leveres tredje kvartal 2021.

PUBLISERT: 14.06.21

Ny flytende arbeidsflåte til havneoppsynsbåter

Ny flytende arbeidsplattform til Sjursøya. Her får mannskapet plass til å arbeide og havneoppsynesbåtene strøm til batteriene.  3D modell: Moldskred

På kaidekket vil det installeres et to etasjers modulbygg i stål som inneholder verksted og areal for drift av fartøyer og flåte, samt rom for opphold, møterom/kontor og sanitær.

Vi ser frem til å få en trygg og effektiv stasjon for mannskapet og for lading av  arbeidsbåtene som går på strøm.

Rolf Mauritz Hanssen, havneinspektør og prosjektleder Oslo Havn KF

 

Flåten vil ha tre ladestasjoner på dekk for elektriske båter der hver ladestasjon har en kapasitet på 250 kw.

Lang levetid og varme ved hjelp av sjøvann

Arbeidsflåten er produsert i armert betong og bygget av Ulstein Betong Marine i tørrdokken til Ulstein Verft. Skroget er ca. 3,25 meter høy og vekt på 1230 tonn. Flåten på 20 x 30 meter er designet for å ha en levetid på minimum 50 år. Flåten koster nesten 16 millioner kroner. 

Under dekk er det kontrollrom samt lagerareal på ca. 300 m2 fordelt på seks rom.

Oppvarming av lagerarealet samt varme i dekk for snøsmelting, kommer fra et effektivt varmesystem som er basert på bruk av sjøvann. Det kalde vannet pumpes inn i kaien og varmes opp av en varmekonvektor. Det blir deretter ført inn i rør til kjeller og på dekk. Dette systemet bidrar til behagelig temperatur i kjeller og gir god sikkerhet og komfort for mannskap og brukere.  

-        Flåten leveres med miljøvennlige løsninger for oppvarming, i tillegg til å være tilrettelagt for å kunne lade elektriske fartøy. Både Oslo havn og Marina Solutions har høyt fokus på grønne, innovative og funksjonelle løsninger, sier Torgeir Iversen, daglig leder i Marina Solutions.  

Flåten skal slepes til Oslo i høst og forankres ved hjelp av sertifiserte stålankere.

Oslo havn er Norges største gods- og passasjerhavn og er porten til Norge for store mengder gods, varer og passasjerer. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna. Oslo Havn KF er overordnet ansvarlig for driften av havna, og for myndighetsutøvelsen i kommunens sjøområder etter havne- og farvannsloven.

Marina Solutions AS er totalleverandør av flytende havneanlegg. De leverer båthavner og marina anlegg, skreddersydde bryggeløsninger, hurtigbåtkaier, flytekaier og fôrflåter. Marina Solutions har egne kranbåter og fast ansatte montører.                

KONTAKTPERSONER:

Rolf Mauritz Hanssen, havneinspektør Oslo Havn KF Mobil: +47 90076998 E-post: rolf.m.hanssen@oslohavn.no

Torgeir Iversen, daglig leder Marina Solutions AS Mobil +47 957 39 889                              E-post: ti@marinas.no