Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn søker prosjektleder

Oslo Havn søker prosjektleder

Oslo Havn KF (HAV) søker ingeniør/sivilingeniør til vedlikeholdsprosjekter.

PUBLISERT: 18.12.20

Forvaltningsseksjonen i Oslo Havn har ansvaret for forvaltning av bygg, kaier, areal, veier og spor. Foto: Motion Air/Oslo Havn.

— Vi oppretter en ny stilling for å forsterke gjennomføringsevnen for vedlikeholdsprosjekter på havnearealer, havneveger og infrastruktur i grunnen. Vi gleder oss til å ansette og jobbe sammen med en person som har faglig tyngde og som kan bidra positivt i avdelingen, sier Hege Berg Thurmann, seksjonsleder Forvaltning hos Oslo Havn KF.

Som prosjektleder i HAV vil du få frihet til å igangsette og lede drifts- og vedlikeholdsprosjekter i havneområder som er under utvikling og transformasjon.

Vi søker deg som kan ta fagansvar for grunnforhold og infrastruktur i grunnen.

Havnearealene består av lagringsarealer, laste- og lossesoner og veger som tidvis belastes svært tungt.

Du vil få ansvar for å etablere kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner for noen av våre havnearealer, med påfølgende prosjekter knyttet til vedlikehold, rehabilitering og utvikling av arealer og infrastruktur. 

Forvaltningsseksjonen har ansvar for forvaltning av HAV's bygg, kaier, areal, veger og spor. Vårt formål er effektiv og trygg forvaltning av HAVs eiendomsmasse. Seksjonen består av 10 medarbeidere og er tverrfaglig sammensatt.

https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4321979669?language=nb&link_source_id=0