Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn partneravtaler 2024

Oslo Havn partneravtaler 2024

Oslo Havn inngår partneravtaler med 21 aktører som skaper en levende havn med maritim kultur og aktiviteter for barn og unge. Aktørene vil også bidra til aktiviteter på Oslo havnelangs 1. september 2024.

PUBLISERT: 29.01.24

Sjøkorpset i Oslo

Samhold og fellesskap på sjøen. Ungdom fra hele Oslo lærer seiling og sjømannskap ombord i seilbåten Mohawk som drives av KFUM Sjøkorpset. Sjøkorpset er blant aktørene som har partneravtale med Oslo Havn. Foto: Johnny Syversen

Oslo Havn inngår partneravtale og støtter følgende aktører i 2024: 

 • Redningsselskapet 
 • Maritimt Museum 
 • Salt 
 • Vippa 
 • Akershusstevnet (Oslo kulturarvnettverk) 
 • Skoleskipet Dyrafjeld 
 • Marinreperatørene 
 • Ung Norge 
 • Oslo badstuforening 
 • Norsk Veteranskibsklub 
 • Sjøen for alle med båten Arnøy for bevegelseshemmede 
 • DNT Friluftshuset 
 • Madgoats 
 • Fjord Clean Up 
 • Oslo Met 
 • Lei en biolog 
 • Oslo KFUM Sjøkorps
 • Kystlaget Viken  
 • Museumskipet Alta 
 • Bok Cirkus Forlag
 • Tidvis     

- Oslo Havn støtter aktører som skaper aktiviteter for barn og unge langs havnepromenaden. Vi samarbeider gjerne med aktører som fremmer maritimt miljø og kultur. Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til å lage folkefest sammen på Oslo havnelangs 1. september, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.  

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen.(Hovedøya i bakgrunnen.)
Støtter aktører som fremmer aktivitet og maritim kultur i havna. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen Foto:H.K Riise

Årlige partneravtaler 

Økonomisk støtte innvilges årlig til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.   

De kjennetegnes ved at de:          

 • har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted  
 • bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet   
 • bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Oslo havnelangs»   
 • har aktiviteter rettet mot barn og unge  
 • formidler maritim kultur  
 • bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn    

Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil.