Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn partneravtaler 2023

Oslo Havn partneravtaler 2023

Oslo Havn inngår partneravtaler med 20 aktører som skaper en levende havn med maritim kultur og aktiviteter for barn og unge. Aktørene vil også bidra til aktiviteter på Havnelangs 3. september 2023.

PUBLISERT: 20.02.23

Christian Radich ved Skur 32

Fullriggeren Christian Radich er blant de 20 partnerne til Oslo Havn i 2023. Gjennom sitt program Windjammer skaper de sjøkunnskap og mestring for unge. Foto: H. K Riise

Oslo Havn inngår partneravtale og støtter følgende aktører i 2023:

Redningsselskapet
Christian Radich
Maritimt Museum
Salt
Skoleskipet Dyrafjeld
Marinereperatørene
Ung Norge
Oslo badstuforening
Norsk Veteranskibsklub
Sjøen for alle med båten Arnøy for bevegelseshemmede
DNT Friluftshuset
Akerselva trebåtforening
Akerselva padleklub
Lei en biolog
Oslo KFUM Sjøkorps
Kystlaget Viken 
Museumskipet Alta
Bok Cirkus Forlag 
Tidvis
Bua 

- Oslo Havn støtter aktører som skaper aktiviteter for barn og unge langs havnepromenaden. Vi samarbeider gjerne med aktører som fremmer maritim kultur. Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til å lage folkefest sammen på Oslo havnelangs 3. september, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Årlige partneravtaler

Økonomisk støtte innvilges årlig til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.  

De kjennetegnes ved at de:         

  • har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted 
  • bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet  
  • bidrar på Oslo Havns årlige arrangement «Oslo havnelangs»  
  • har aktiviteter rettet mot barn og unge 
  • formidler maritim kultur 
  • bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn  

Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil.