Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn på flyttefot

Oslo Havn på flyttefot

Havneadministrasjonen flytter fra 28. september til midlertidige lokaler i Scweigaardsgate 16 på Grønland, mens hovedkontoret på Vippetangen pusses opp.

PUBLISERT: 21.09.20

Havneadministrasjonen flytter til dette bygget på Grønland, mens hovedkontoret rehabiliteres. Foto: Entra

Det er i hovedsak administrasjonen, med havnedirektørens stab med kommunikasjon, eiendomsavdelingen, finansavdelingen og deler av trafikkavdelingen som flytter. Teknisk avdeling og de mer operative deler av trafikkavdelingen er fortsatt lokalisert på Sjursøya.  

HAV Eiendom flytter fra Bjørvika til lokalene i Scweigaardsgate 16.  

Havnas hovedkontor (Skur 38) på Vippetangen moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger, og skal etter planen stå klart til innflytting i slutten av 2021.  

Ny besøksadresse:

Schweigaardsgate 16 (7. og 8. etasje)
0191 Oslo  

Besøkende oppfordres til i størst mulig grad benytte kollektiv trafikk. Nærmeste parkeringsmulighet er Galleriet Øst parkeringshus. 

Ved ankomst – registrer deg i resepsjonen og den du har avtale med vil få beskjed om at du har kommet.  

Postadressen er uendret:

Oslo Havn KF
PB 230 Sentrum
0103 Oslo