Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo havn blir stengt for russiske skip fra 7. mai.

Oslo havn blir stengt for russiske skip fra 7. mai.

Regjeringen har fulgt EU ved å stenge for russisk varetransport, melder NRK.

PUBLISERT: 29.04.22

Det oligarkeide lasteskipet «Lazurite» losset aluminium i Oslo i mars. Russiske fiskefartøy har sanksjonsunntak, men fiskefartøy pleier ikke å anløpe Oslo. Foto: Hans- Peter Schroeder Marine Traffic

Regjeringen innfører EUs femte sanksjonspakke på grunn av den russiske invasjonen i Ukraina, som blant annet betyr at russiske skip ikke kan anløpe norske havner. 

Oslo Havn samarbeider tett med Kystverket. Skip som ankommer havnene skal melde anløpet inn i den nasjonale portalen SafeSeaNet, som eies av Kystverket. Informasjonen går automatisk videre til alle relevante aktører, som Kystverket, politi- og tollmyndighetene, Forsvaret, Miljødirektoratet og havnene.

Fritidsfartøy og kommersiell skipsfart

Utestengelsen gjelder fra 7. mai kl 00.00 for skip over 500 BT. Det gjelder både for fritidsfartøy og fartøy i kommersiell fart. Utestengelse kan også gjelder dersom det er foretatt en omlasting for å unngå dette regelverket.

Det er unntak for alle fiskefartøy. Men, det er unntak fra dette unntaket om fiskefartøyet er eid av personer/eiere som er under boikott.

Det kan gjøres unntak for skip som har last som er av humanitær karakter ol. Da skal reder søke Utenriksdepartementet.  

Oslo havn har normalt fire til seks russiske skipsanløp årlig. I år har det vært ett russisk anløp.