Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oppstart byggeprosjekt på Akershusstranda

Oppstart byggeprosjekt på Akershusstranda

Oslo Havns hovedkontor (Skur 38) på Akershusstranda 19 skal moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger.

PUBLISERT: 13.01.21

Skur 38, til venstre i bildet, skal moderniseres. Byggearbeidene er nå i gang. Foto: HK Riise.

Byggeprosjektet er nå i gang. Det vil begrense publikums bruk av området noe.

Det vil fortsatt være mulig å gå på framsiden og baksiden av bygget.

Unntaket er ved aktivt ISPS-område i forbindelse med anløp av skip utenfor Skur 38. Da vil det ikke være mulig å passere på bryggekanten foran Skur 38. Gående må da passere på bysiden av huset.

Brakkeriggen som skal benyttes i forbindelse med byggearbeidene settes nå opp. Foto: Siri Breivik. 

 

Det settes nå opp en brakkerigg  bestående av 10 + 10 brakker i to etasjer på den store plassen foran Skur 39. Brakkene benyttes som spise- og skifterom for byggearbeidere og som kontor- og møterom for prosjektets administrasjon.

Det totalrenoverte bygget skal stå ferdig i 2022.