Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oppstart av rehabiliteringsarbeider på Søndre Akershuskai

Oppstart av rehabiliteringsarbeider på Søndre Akershuskai

Det er for tiden svært liten aktivitet på Søndre Akershuskai. For å holde hjulene i gang fremskynder Oslo Havn rehabiliteringen av kaien.

PUBLISERT: 03.04.20

Søndre Akershuskai skal få nytt dekke. Foto: Klaus Sandvik

Arbeidene starter opp 3. april og vil pågå hver dag kl 7-19, med unntak av helligdagene i påsken (9.-13. april) hvor det ikke jobbes. Målet er å kunne bli ferdig med hele rehabiliteringen før 1. mai.

All internasjonal passasjertrafikk er stengt som følge av koronaepidemien. Søndre Akershuskai er vanligvis hovedkai for cruise. Cruisetrafikken er foreløpig kansellert frem til mai. Color Magic ligger til kai her i vente på at passasjertrafikken kan starte igjen. I dagens situasjon er det også noe mindre trafikk i området fordi folk flest holder seg hjemme, og mange butikker og serveringssteder er stengt.

Oppgraderer kaidekket
Arbeidet vil utføres av BMO Entrepenør. Det er betongdekket som skal rehabiliteres og asfalten må fjernes. De første dagene vil bli brukt til tilrigging og klargjøring, før asfaltbelegget på hele området fjernes. Når kaidekket er blottlagt, vil BMO Entreprenør starte rehabilitering av betongen der det er behov for det. Til slutt skal det smøres på en membran før området reasfalteres og tilbakeføres.

Noe støy må påregnes
Vi forsøker å begrense støyen så langt det er mulig, men noe støy må påregnes. Det er særlig asfaltfresing og rehabilitering av betongen som kan oppleves som støyende. BMO Entreprenør er pålagt å følge gjeldende støyforskrifter, og innhente tillatelser fra kommunen der dette er nødvendig.

Vi beklager ulempene arbeidene måtte medføre for våre naboer.


Prosjektet og Color Line har god dialog for å redusere ulempene for begge parter.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med:

Jasmin Henanger, Prosjektleder
jasmin.henanger@oslohavn.no
92 09 48 84

Eirik Myklebust, Ass. Prosjektleder
eirik.myklebust@oslohavn.no
90 58 22 97

Tormod Bjørkmann, Byggeleder
tormod.bjorkmann@sweco.no
40 86 30 93