Oslo Havn logo Oslo Kommune
Øker containerkapasiteten hos Yilport Oslo

Øker containerkapasiteten hos Yilport Oslo

Oslo Havn har signert en kontrakt med NRC Anlegg om utfylling og opparbeidelse av areal og infrastruktur på Sjursøya.

PUBLISERT: 23.10.20

Deler av Sjursøybassenget skal fylles ut i forbindelse med prosjekt Stack 3.1. Det gjelder deler av området innerst i bassenget ved den ytterste STS-kranen på bildet. Foto: Motion Air/Oslo Havn.

Stack 3.1

Oppdraget gjelder forlengelse av eksisterende containerterminal på Sjursøya. Deler av Sjursøybassenget skal fylles ut.

Det nye arealet skal brukes til å flytte dagens havnevei og gjøre plass til kranbaner og areal for en ny containerstack, Stack 3.1.

(En stack er et område for effektiv stabling av containere med RTG-kraner.)

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og prosjektsjef hos NRC Group, Peter Sundbø Norreen, signerer kontrakten om utbygging av Stack 3.1 på Sjursøya.
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og prosjektsjef i NRC Anlegg, Peter Sundbø Norreen, signerte kontrakten for Stack 3.1 denne uken.  Foto: HK Riise.

Sjøveien er miljøveien

 — Etableringen av Stack 3.1 vil bidra til å øke containerkapasiteten hos Yilport Oslo, som er operatør i containerhavna. Investeringen er i tråd med Oslo Havns målsetting om mer transport på sjø. Overføring av gods fra vei til sjø er viktig for at Oslo kommune skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 95% innen 2030, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Etablere areal og infrastruktur

NRC Anlegg skal etablere areal og infrastruktur for nye kranbaner og utføre tilhørende elektroarbeider.

Arbeidet omfatter blant annet fylling i sjøen, ny havnevei, arealopparbeidelser, vannledning, overvannsledninger og kummer, kabelkanaler og trekkekummer, etablering av slisserenner, kranbaner, lysmaster, samt riving av eksisterende konstruksjoner.

Totalt vil innretningene i Stack 3.1 bestå av tre stablekraner, to lysmaster med tilhørende fundament, en kranbane bestående av to parallelle betongbaner og en strømskinne (busbar) for kranen.

Fornøyd entreprenør

 — Vi er glade for tillitten Oslo Havn viser oss ved å tildele oss denne kontrakten. Dette er et miljøprosjekt som passer oss bra. Prosjektet bidrar til at containerkapasiteten til havna økes og dermed reduserte CO2-utslipp. Å bidra til en mer miljøvennlig fremtid er en stor motivasjon for oss, sier Peter Sundbø Norreen, prosjektsjef i NRC Anlegg.

Entreprenørkontrakten er på rundt 40 millioner kroner eks.mva. Prosjektstart er nå og ventet ferdigstillelse er høsten 2021.

Maren Elise Bengtson er prosjektleder for Oslo Havn.

Portrett av Maren Elise Bengtson, prosjektleder i Oslo Havn.
Maren Elise Bengtson. Foto: HK Riise.