Oslo Havn logo Oslo Kommune
Nye elektriske stablekraner til Norges største containerhavn

Nye elektriske stablekraner til Norges største containerhavn

Tidlig om morgenen lørdag kom tre elektriske stablekraner sjøveien til Oslos containerhavn på Sjursøya. Kranene ble fraktet til Oslo fra Taicang i Kina på lasteskipet Aal Pusan.

PUBLISERT: 27.05.21

PÅ VEI INN: Aal Pusan på vei inn til containerterminalen på Sjursøya med de nye RTG-kranene lørdag morgen.

Foto: HK Riise/Oslo Havn

De helelektriske kranene er levert av Kalmar og vil bidra til økt kapasitet og effektiv containerhåndtering. Kranene er designet og bygget på Kalmars fabrikker i Taicang og Jingtsu, litt utenfor Shanghai i Kina.

Kranene kom ferdig montert og blir løftet i land av skipskraner på Aal Pusan i løpet av lørdagen. De settes i produksjon etter testing.

Kranenes ferd om bord i Aal Pusan startet i Taicang 18. april. Det rundt 200 meter lange lasteskipet har vært innom Singapore og Setubal i Portugal på veien til Oslo.

De nye lastekranene på Aal Pusan før lossing lørdag formiddag. 

 

Utvider kapasiteten

Oslo er logistikknavet i Norge. Rundt 80 % av varene som kommer i containere, fra sykler, bøker til elektronikk, kantstein og matvarer skal til Oslo og nærområdene.

Containertrafikken til Oslo har de siste årene økt med nærmere 30 % og andelen gods med europeisk opprinnelse har nær doblet seg. Dette har bidratt til vesentlig godsoverføring fra vei til sjø. De siste års økning er estimert til årlig å erstatte 25 000 trailere på veiene fra kontinentet.  

Den første av de tre RTG-kranene ble plassert trygt på bakken hos Yilport Oslo lørdag formiddag. 

 

 

Vi utvider containerhavna og øker krankapasiteten for å kunne håndtere et marked i sterk vekst. Sjøtransport er kostnadseffektivt, miljøvennlig og mer enn halverer klimautslippene sammenliknet med andre transportformer.

Kommersiell direktør i Oslo Havn, Einar Marthinussen.

Terminalen er utvidet med en ny containerstack der de nye kranene skal settes inn for effektiv stabling av containere, også tomme containere som tidligere ble lagret utenfor terminalen.

De nye kranene går på gummihjul og leveres klare for fjernstyring når operatøren Yilport Oslo velger å ta det i bruk. De kan også styres manuelt fra en førerkabin. Kranene bidrar til å gjøre driften mer bærekraftig, sikrere og raskere, sier Svein Olav Lunde, teknisk direktør i Oslo Havn.

Fremtidig vekst i en utslippsfri havn

Oslo Havn eier terminalen og infrastrukturen og står for investeringene som gjøres i takt med økte krav til effektivisering og målet om å bli verdens første utslippsfrie havn. Vi investerer i nyeste teknologi for å sikre lavest mulig utslipp og støy. Oslo Havn fikk allerede i 2002 verdens første elektriske stablekraner på hjul. Containerterminalen har også noen av verdens mest stillegående og utslippsfrie containerkraner.

Yilport Oslo som opererer terminalen effektiviserer og automatiserer driften, og er på god vei til å bli utslippsfri. Elektriske e-trucker er på plass. Neste skritt er e-traktorer. Deretter gjenstår det el- reach stackere, før terminalen er en nullutslippsterminal.  

Svein Olav Lunde, teknisk direktør i Oslo Havn.

 

Containerterminalen er designet for maksimalt 13 stablekraner (RTG – Rubber Tyred Gantry Crane) med en kapasitet på 450 000 TEU. Vi startet i 2015 med åtte helelektriske RTG-kraner. Når vi nå utvider med ytterligere tre kraner får vi 85% kapasitetsutnyttelse. Dette er en trinnvis, planlagt utvidelse som er nødvendig for å ta unna volumtopper og kunne håndtere fremtidig vekst. 

Teknisk direktør i Oslo Havn, Svein Olav Lunde.

Fakta om kranene:

RTG-kranene (Rubber Tyred Gantry crane) er stablekraner på gummihjul. De brukes til å samle containerne i store containerstacker i bakområdet på terminalen. Kranene er viktige for å optimalisere areal og operasjon fordi en   konsentrerer containerne på et begrenset område som betjenes effektivt med minst mulig utstyr.

RTG- kranene er levert av Kalmar og koster ca. 60 millioner kroner.

De er 28 meter høye og hver kran veier 161 tonn. 

Kontakt:

Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn KF mob 900 23 831