Oslo Havn logo Oslo Kommune
Ny styreleder i Norske Havner

Ny styreleder i Norske Havner

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo, ble på årsmøtet til Norske Havner valgt til ny styreleder.

PUBLISERT: 17.06.22

Ingvar M. Mathisen

Oslos havnedirektør gleder seg til å bidra til å synliggjøre norske havners betydning som styreleder i Norske Havner. Foto: H. K Riise

Mathisen har lang fartstid i Havne-Norge. Før han kom til Oslo Havn i august 2017, var han havnedirektør i Bodø havn KF i perioden 2005 – 2017. Han har også tidligere hatt forskjellige verv i tidligere Norsk Havneforening og Norske Havner.

Mathisen er opptatt av havnenes voksende rolle i de lokale-, regionale- og nasjonale transportnettverkene som følge av det grønne skiftet. 

Havnene har en viktig samfunnsrolle. Vi skal legge til rette for næringslivets transportbehov og bidra til å få gods over fra vei til sjø. Samtidig skal vi bidra til å kutte skadelige klima- og miljøutslipp. En av de viktigste arbeidsoppgavene for Norske Havner er å jobbe for at havnenes og sjøtransportens rammevilkår skal bedres. Denne jobben skal vi gjøre med våre samarbeidspartnere i den maritime klyngen. 

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen

- Videre ønsker jeg at styret i Norske Havner, sammen administrasjonen og medlemmene våre, skal vurdere hvordan vi kan ivareta interessene til henholdsvis store, mellomstore og små havner på en enda bedre måte.

Med seg i styret har Mathisen:
- Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn IKS, nestleder.
- Kjersti Stormo, Bodø Havn KF,
- Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn KF
- Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS
- Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF, Anne Britt Bekken, Harstad Havn KF og Knut Mostad, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er varamedlemmer.

- Med dette meget kompetente styret, gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene og bidra til å løfte arbeidet i Norske Havner for medlemmene, sier Mathisen.

Halvard Aglen, havnedirektør i Kristiansand Havn, gikk av som styreleder da han går av med pensjon senere i år. Han har vært den første styrelederen i foreningen som ble slått sammen av KS Bedrift Havn og Norske Havner i 2019.

- Jeg ønsker å si tusen takk til Halvard for den formidable innsatsen han har lagt ned på vegne av medlemmene i Norske Havner. Når jeg nå overtar vakten på broen fra ham, så vet jeg at vi er på riktig kurs, avslutter nyvalgt styreleder Mathisen.