Oslo Havn logo Oslo Kommune
Ny publikumattraksjon og fergeterminal på Vippetangen

Ny publikumattraksjon og fergeterminal på Vippetangen

En ny og moderne terminal for fergene til Danmark og en publikumsattraksjon i den gamle kornsiloen. Det er noe av det spennende som nå planlegges på Vippetangen.

PUBLISERT: 25.05.20

Ny publikumsattraksjon i kornsiloen og moderne fergeterminal er blant planene for Vippetangen. Foto: Patriks Dronetjenester

Det mangler ikke på ideer når Plan- og bygningsetaten nå varsler oppstart av planarbeidet på Oslos historiske nes, Akersneset - som nesten strekker seg fra rådhuset til operaen. Sammen med Oslo Havn KF planlegges det for hvordan denne delen av byen skal se ut i framtiden.

– Akersneset har et historisk bygningsmiljø og en maritim kultur ulikt noe annet i Fjordbyen. Vi vil utvikle Vippetangens havneaktiviteter og ta vare på den maritime kulturarven, samtidig som vi vil legge til rette for mer byliv, uttaler eiendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa Nes.

Modernisering av fergeterminalen

Fergene til og fra Danmark tar årlig imot to millioner reisende og store mengder gods.

  – Fergene knytter Oslo sammen med kontinentet og gir tusenvis av mennesker opplevelser på sjøen. Oslo Havn vil bygge en ny og effektiv terminal som er tilpasset sin bynære beliggenhet. Denne skal bidra til flere passasjerer og mer gods på sjø, i tråd med kommunens høye klimamål, forteller Åsa Nes.

Christian Radich og marinefartøyer

Det er ikke bare danskebåtene som legger til kai i området.

– Alt fra skoleskip, marinefartøyer, cruiseskip, charterbåter, politibåter og veteranbåter holder til på Akershusstranda i dag. De bidrar til aktivitet langs havnepromenaden og på sjøen. Noen har viktige samfunnsoppgaver, mens andre skaper liv på kaiene og fine opplevelser. Det er viktig at disse gis gode vilkår, sier eiendomsdirektør Nes.

– Mange ønsker å bade, padle i kajakk, eller nyte livet i småbåt i området. Å kombinere store skip, som for eksempel fergene til Danmark, marinefartøyer, med slike aktiviteter er krevende. Sikkerhet har svært høyt fokus i Oslo Havn, og vi vil i planarbeidet sørge for et tydelig skille mellom myke aktiviteter og vårt formål som er å sørge for rasjonell og sikker havnedrift, sier Nes.

Havn og by i skjønn forening

Det er tenkt at den gamle kornsiloen skal fylles med en spennende publikumsattraksjon. Oslo Havn forbereder en konkurranse om dette. Parkeringsplassen, som er på størrelse med Youngstorget, er tenkt erstattet av et multifunksjonelt byrom. Det nye terminalbygget vil åpne opp mot byrommet, og skjerme mot trafikken på terminalområdet. Slik blir terminalen mer funksjonell, samtidig som Vippetangen åpnes for mer byliv.

– Gjennom planen for Vippetangen vil vi vise hvordan havneaktivitet og byliv kan kombineres. Oslo som by og byens befolking har bruk for begge deler, avslutter eiendomsdirektør Åsa Nes.  

Si din mening om planarbeidet

Plan- og bygningsetaten har satt frist for innspill til planarbeidet 15. juni 2020. 

Kontakt Åsa Nes, eiendomsdirektør Oslo Havn KF mob 913 40 870