Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oppgradert belysning på Ormsund

Oppgradert belysning på Ormsund

Ormsundterminalen har fått seks nye lysmaster.

PUBLISERT: 23.01.23

Ormsund ny belysning

Nye energieffektive lysmaster med ledlys på Ormsundterminalen. Styringssystem for dimming av lysene kommer på plass i februar. Foto: H. K Riise

Den nye belysningen med 22 nye LED armaturer er mer energieffektiv og skal bidra til sikker drift på terminalen.   

Oslo Havn har etter montering mottatt noen klager fra naboer knyttet til vinklingen på armaturene og lysstyrken.  Armaturene ble montert med en vinkling på +5 grader. Dette førte til en del strølys mot omkringliggende områder. Etter klager ble derfor armaturene justert ned til 0 grader for å redusere strølys til omkringliggende områder.   

Venter på styringssystem for dimming – iverksetter midlertidige tiltak   

De nye lysmastene er dimbare, men styringssystemet ventes først å være på plass i februar.  Det er omfattende arbeider som foregår med trekking av kabler, montering av utstyr og programmering av styringssystemer.   

Med styringssystemet vil lysene bedre kunne tilpasses omgivelsene og driften på terminalen. 

Det vil alltid være en grunnbelysning på kaia av hensyn til sikkerhet og oppsyn.  Det planlegges å redusere lysstyrken på natt og når det ikke er aktivitet på terminalen. 

Frem til arbeidet med styringssystemet ferdigstilles vil belysningen reduseres på alle lysmastene.