Oslo Havn logo Oslo Kommune
NATO-fregatter besøker Oslo

NATO-fregatter besøker Oslo

Tre fregatter fra NATOs stående maritime fregattstyrke besøker Oslo.

PUBLISERT: 27.02.23

SNMG1

NATO-FREGATTER: Tre fregatter fra NATOs stående maritime fregattstyrke besøker Oslo denne uken. Foto: HK Riise/Oslo Havn.

Skipene fra Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1) anløp Oslo lørdag.  

FGS Mecklenburg-Vorpommern (F218) er en 138 meter lang fregatt fra den tyske marinen. Skipet ligger fortøyd ved Skur 38 på Vippetangen. 

FGS Mecklenburg-Vorpommern ved Skur 38. 

ESPS Alvaro De Bazan er en 147 meter lang fregatt fra den spanske marinen. Fregatten ORP General T.Kościuszko representerer den polske marinen (135 meter). Skipene ligger fortøyd ved siden av hverandre på Søndre Akershuskai.  

SNMG1 er en del av NATO Responce Force, som er alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden.  NATOs stående maritime styrker består av to fregatt- og destroyerstyrker (SNMG1 og SNMG 2), og to minerydderstyrker (SNMCMG1 og SNMCMG2).  

Fregattene ESPS Alvaro De Bazan og ORP General T.Kościuszko ligger fortøyd ved siden av hverandre på Søndre Akershuskai.