Oslo Havn logo Oslo Kommune
Nærmere samlet fergeterminal på Vippetangen

Nærmere samlet fergeterminal på Vippetangen

Byrådet ønsker samlet fergeterminal på Vippetangen.

PUBLISERT: 29.06.23

Perspektiv Vippetangen

Slik kan den nye fergeterminalen bli. Illustrasjon: Norconsult.

Byrådet sender i dag sitt vedtak om UFU (Utenriksfergeutredningen) til Byutviklingsutvalget. Byrådet går inn for Vippetangen som samlet fergeterminal. 

Vedtaket er i tråd med Oslo Havns anbefaling om å bygge ny samlet fergeterminal for DFDS og Color Line på Vippetangen.  

Marianne Marthinsen, styreleder i Oslo Havn.
GLAD STYRELEDER: - Jeg er glad for at Byrådet går inn for en samlet fergeterminal på Vippetangen. Dette er i tråd med havnestyrets vedtak, sier Marianne Marthinsen, havnestyreleder i Oslo Havn KF. Foto: HAV Eiendom. 

- Jeg er glad for at Byrådet går inn for en samlet fergeterminal på Vippetangen. Dette er i tråd med havnestyrets vedtak. Løsningen kan bidra til økt byliv. En ny, moderne fergeterminal kan integreres i byen med park, kafeer og grøntområder. Turister som kommer med fergene får gangavstand til havnepromenaden, Oslo S og mange attraksjoner. Ikke minst er en samlet fergeterminal på Vippetangen mer miljøvennlig enn alternativet Kongshavn. Utredningen viser at Vippetangen scorer best både når det gjelder klima, miljø og naturmangfold. I høringsrunden fikk havnestyret støtte fra flere viktige aktører på at Kongshavn-alternativet ville redusere muligheten for klima- og miljøvennlig sjøtransport. På Filipstad blir det større arealer til attraktiv byutvikling når Color Line flytter. Jeg har tro på at Vippetangen blir en god terminal for fergene til DFDS og Color Line, sier Marianne Marthinsen, havnestyreleder i Oslo Havn KF.    

Oversiktsbilde av Vippetangen. Revierkaia til høyre.
DAGENS TERMINAL: Byrådet ønsker en moderne fergterminal på Vippetangen for DFDS og Color Line sine utenriksferger. Foto: Motion Air/Oslo Havn. 

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:


1. Utenriksfergene skal samles i en felles terminal for internasjonal fergetrafikk i Oslo på Vippetangen.
2. Arbeid med reguleringsprosess for samlet utenriksfergeterminal på Vippetangen startes.
3. Hjortnes avvikles som havneareal og Kongshavn utvikles videre som havneområde til rent
godshåndteringsformål.
4. Utenriksfergeterminalutredningen tas for øvrig til orientering.

Aktuelle nyhetssaker: 

https://aktuelt.oslo.kommune.no/byr%C3%A5det-foresl%C3%A5r-en-felles-fergeterminal-p%C3%A5-vippetangen

https://www.nrk.no/osloogviken/byradet-i-oslo-vil-samle-danskebaten-og-kiel-ferja-pa-vippetangen-1.16465248 

https://www.ao.no/byradet-foreslar-felles-fergeterminal-pa-vippetangen/s/5-128-569518 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/76ozM9/her-vil-byraadet-samle-utenlandsfergene