Oslo Havn logo Oslo Kommune
Stort engasjement i havna da Oslo var miljøhovedstad 2019

Stort engasjement i havna da Oslo var miljøhovedstad 2019

Oslo Havn var en pådriver i miljøåret, for å komme nærmere målet om en fremtidig nullutslippshavn. Selv om Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 er over, fortsetter det sterke miljøengasjementet. Her er noen av de viktigste aktivitetene Oslo Havn utførte i miljøåret.

PUBLISERT: 07.01.20

Bekkelagsbadet åpnet 23. mai, og og var godt besøkt igjennom hele sommeren.  Foto: Hans Kristian Riise

Landstrøm

I januar ble landstrømanlegget  for utenlandsfergene på Vippetangen åpnet. Her får fergene til DFDS og Stena Line strøm når de ligger til kai, og kan dermed skru av dieselmotorene.

Dette er en viktig milepæl for at Oslo Havn i fremtiden skal bli en utslippsfri havn.

Åpningen av landstrømanlegget skjedde omtrent samtidig som åpningen av Oslo som europeisk miljøhovedstad for 2019.

Med de tre skipene fra Stena Line og DFDS på landstrøm vil dette gi årlige utslippsreduksjoner på 14 tonn NOx og 2.300 tonn CO2. Reduksjonen i CO2 tilsvarer utslipp fra over 1300 biler årlig.

– Sjøveien er miljøveien. Den er mer energieffektiv enn alle andre transportformer. Derfor er det viktig for Oslo Havn at gods og passasjerer tar sjøveien, fortalte havnedirektør Ingvar M. Mathisen i forbindelse med åpningen av anlegget.

LANDSTRØM: Landstrømanlegget for utenlandsfergene på Vippetangen åpnet i januar 2019.

Landstrømseminar

Kort tid etter åpningen av landstrømanlegget fulgte Oslo Havn opp med å være vert for internasjonale eksperter som diskuterte hvordan landstrøm kan få en sterkere posisjon, samt muligheter og utfordringer ved å ta i bruk nullutslippsteknologi.

I følge handlingsplanen «Oslo havn som nullutslippshavn» vil utslippskutt fra utenriksfergene, lokalfergene, og aktiviteten på havneområdene kutte omtrent 2/3 av utslippene i Oslo Havn.

Lokalfergene i Oslo skal etter planen bli elektriske (Kongen er allerede elektrisk). Og Oslo Havn ser på mulighetene for landstrøm til godsskipene til Oslo.

Miljøbåt

I mars annonserte vi at Oslo Havn bygger en elektrisk nullutslipps miljøbåt.

Den nye el- arbeidsbåten blir den første av sitt slag i verden. Den skal holde havna ren, og er spesialdesignet for effektiv oppsamling av flytende søppel. Båten, som bygges ved Grovfjord Mek. Verksted, vil bli en av de mest miljøvennlige havnebåtene i verden.

Den nye elektriske båten skal bidra til å holde havna ren og fri for søppel, uten selv å forurense luften. Båten vil også sørge for en sikker farled for alle skip og småbåter som ferdes i fjorden.

Bekkelagsbadet

23. mai åpnet vi den nye aktivitetsparken på Ormsund, Bekkelagsbadet. Aktivitetsparken inviterer til badeliv, grilling, parkour, sport og spill.

Daværende byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund, klippet snoren.

– Dette er et fantastisk anlegg som blir et positivt tilskudd for nabolaget og et nytt rekreasjonssted i byen vår, sa Scharning Lund.

Parken, som Aftenposten omtalte som Oslos nye badeperle, viste seg å bli svært godt mottatt og var godt besøkt igjennom hele våren, sommeren og høsten.

Havnelangs

Trylle- og vannshow, yrende båtliv, kunst, sport og musikk fikk tusenvis til å besøke vår årlige festival Havnelangs søndag 16. juni.

Havnelangs er en folkefest langs havnepromenaden. Fra Filipstad til Bjørvika sydet havna av liv av mennesker i alle aldre.

Miljøhovedstaden trakk mange til trylle- og vannshow på Vippetangen. Båter av mange slag, fra Oslos stolthet Christian Radich, dampbåter, Eliasbåten til politibåten inviterte hundrevis av mennesker om bord. Kunst av plast fra havet, livredning, åpen aktivitets- og skatehall, kunstmuseum, guidede båtturer, barneteater, bryggedans og kajakkpadling var blant de mange opplevelsene på årets Havnelangs.

HAVNELANGS: Havnelangs er en årlig festival i havna for liten og for stor. Foto: Hans Kristian Riise.

Nullutslippshavna

I juni ansatte Oslo Havn en ny prosjektleder for å kartlegge energibehov, estimere kostnader og lede byggingen av nullutslippsløsninger for at Sydhavna skal bli utslipppsfri. Konseptutredningen om innovative løsninger for å bli en utslippsfri havn er støttet av Enova.

Nytt samarbeid

Ved inngangen til fellesferien inngikk vi en samarbeidsavtale med miljøorganisasjonen ZERO.

ZERO bidrar som sparringspartner i arbeidet med å gjøre Oslo Havn utslippsfri.

ZERO-avtale: Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero, miljøsjef i Oslo Havn, Heidi Neilson og havnedirektør Ingvar M. Mathisen ser store muligheter i samarbeidet. Foto: Hans Kristian Riise.

— Havnene har en svært viktig rolle for å få til det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri skipsfart (i samarbeid med rederiene, transportnæringen, vareeierne og myndighetene). Oslo Havn leder an i dette arbeidet, med gode ambisiøse politiske mål om nullutslipp havn, og en konkret god handlingsplan for å gjennomføre dette. ZERO er glade for å inngå samarbeid med Oslo Havn om dette viktige arbeidet, sa Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Startskudd for landstrøm til godsskip

I starten av juli kunne Oslo Havn annonsere at vi har fått ni millioner i Enova-støtte for å kutte utslipp fra sementskip. I dag brukes mye drivstoff for å blåse sement opp i silo i Sydhavna.

Det nye anlegget skal stå ferdig i 2020 og vil årlig redusere CO2 utslippene med opptil 2100 tonn.

— Landstrøm er allerede på plass til utenlandsfergene. Det nye landstrømanlegget i Oslos godshavn i Sydhavna er et riktig og viktig steg mot nullutslippshavna. Proaktive kunder som Heidelberg Cement som etterspør og tar i bruk utslippsfrie løsninger er avgjørende for å få ned utslippene, sa vår havnedirektør Ingvar M. Mathisen, i forbindelse med tildelingen fra Enova.

Bellona

I august inngikk vi et nytt strategisk miljøsamarbeid. Denne gangen med Miljøstiftelsen Bellona.

Bellona vil bidra med å spre lærdom fra Oslo internasjonalt, og i arbeidet med å gjøre Oslo Havn utslippsfri.

— Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og å fase inn nullutslippsløsninger. Vi ser fram til å få Bellona som sparringspartner for bærekraftige løsninger. Sjøtransport og bynære havner er viktige for å redusere verdens klimagassutslipp fra transportsektoren, sa styreleder Roger Schjerva i forbindelse med etableringen av avtalen.

Gastenparken

Fire måneder etter åpningen av Bekkelagsbadet, åpnet vi nok en park til glede for Oslos befolkning - med et klart miljøperspektiv.

Gastenparken ligger utenfor Oslo Havns hovedkontor på Akershusstranda 19, også kalt Skur 38. Siden 1992 har skulpturen av den kjente kunstneren Per Palle Storm stått her alene. Nå ønsker Gasten seg mye folkeliv i den nye parken. Ekstra flott er den nye treskulpturen, en bølge som barna kan klatre på.

GASTENPARKEN: Ekstra flott er den nye treskulpturen, en bølge som barna kan klatre på.  Foto: Hans Kristian Riise

Det har vært viktig for Oslo Havn å tenke miljø hele veien i forbindelse med etableringen av Gastenparken.

Parken passer godt sammen med den nye sykkelstien og blomsterbedet like bak parken. Her kan folk slappe av i solstolbenker.

Brosteinen er gjenbruk, og i bedene er det nå sådd en blomstereng for å bidra til økt biologisk mangfold i byen. Blomsterenga får vi glede av først til våren.

Det er brukt røffe materialer og plantet seks nye trær på området.

— Oslo Havn er veldig opptatt av å leve i god kontakt med hele byen. Vi skal være en sterk bidragsyter til utvikling av Havnepromenaden. Dette blir et nytt punkt for å stoppe og nyte sjøen og havnepromenaden. Området var tidligere ganske trist, men er i dag oppgradert med benker, beplanting, lekeapparater og en helt ny seremoniplass, sa vår styreleder Roger Schjerva.

Greenport

I oktober var Oslo Havn vertskap for konferansen «GreenPort Cruise & Congress 2019». GreenPort samlet ledende aktørerer fra havner, cruiseselskaper og rederier fra tre verdensdeler.

Her diskuterte man hvordan cruise- og shippingbransjen og havnene kan stake ut kursen for å bli utslippsfrie.

Konferansen dekket en rekke temaer, inkludert høyteknologiske grønne løsninger, multimodale forsyningskjeder, nullutslippsløsninger for havner, terminaler og byer.

Karbonfangst

I oktober signerte Oslo Havn og Fortum Oslo Varme AS en avtale om etablering av mellomlager for flytende CO2 på Sydhavna.

Herfra skal CO2 fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud sendes videre for permanent lagring under havbunnen. Avtalen er et steg videre for realiseringen av Oslos CO2-fangstprosjekt.

Oslo Havn har i løpet av året også signert en intensjonsavtale med Hafslund E-Co, hvor formålet er å etablere et selskap sammen med tanke på å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i havna. Prosjektet er støttet av Enova.

Presentasjoner over hele verden

Oslo kommunes og Oslo Havns miljø- og klimamål, inkludert «Oslo Havn som nullutslippshavn – handlingsplan», har blitt presentert på en rekke steder i inn- og utland.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen har vært tilstede på følgende internasjonale klima- og miljøkonferanser for å presentere Oslo kommunes og Oslo Havns miljø- og klimamål:

•  Mars - Miljøledelseskonferansen 2019, ISO-parallellen - Oslo

•  Mai - «International Association of Ports and Harbors» verdenskongress - Goungzhou, Kina

•  August – “Nordic Port Directors Meeting” - Reykjavik, Island

•  September – “Parliament conference: Shore power for cruise     ships” (pres. Byrådssekretær BLK, Oslo kommune) – København, Danmark

•  September – Transport og Logistikk 2019 – Lillestrøm

•  Oktober – «Nordic Sustainable Smart Cities Conference” – Dubai, De forente arabiske emirater.

•  November – California Port Tour & Green Connection – San Francisco, Oakland, Los Angeles, Long Beach og San Diego – California, USA.

Vi har også deltatt med presentasjoner og i paneldebatter i forbindelse med blant annet Zero-konferansen, Norshipping, Future Innovation Day og Bellona Forum: Zero Emission Cruise.

Oslo Havn har også tatt i mot en rekke internasjonale delegasjoner, både presse og representanter fra havner, som er nysgjerrige på arbeidet vi gjør for å bli verdens første utslippsfrie havn.

Ambassadører

Vi har også tatt i mot en rekke pressedelegasjoner fra hele verden som er nysgjerrig på arbeidet vi gjør for å bli verdens første utslippsfrie havn.

Miljøsjef Heidi Neilson var en av de utvalgte miljøambassadørene for «Oslo europeisk miljøhovedstad 2019». Heidi og hennes team har jobbet utrettelig igjennom hele året, og kommer til å fortsette med det i årene som kommer, for at vi skal nå målene våre om å kutte utslippene med 85 % prosent i løpet av det neste tiåret, og på sikt bli helt utslippsfrie.

Heidi var miljøambassadør sammen med ingeniør Edvin Wibetoe, som har jobbet mye med utvikling og bruk av grønn teknologi.

Ikke minst er alle ansatte i Oslo Havn miljøambassadører i sitt daglige arbeid, fordi alle rollene er viktige i arbeidet med å bli en fremtidig nullutslippshavn.

— I Oslo Havn har vi et ambisiøst og realistisk mål om å bli verdens første utslippsfrie havn. Vi har en fordel sammenliknet med mange andre havnebyer, fordi vi både har økonomien og politisk støtte til å gjennomføre planene og ambisjonene våre, sier Heidi Neilson.

 

MILJØSJEF: Heidi Neilson, Oslo Havns miljøsjef.