Militærøvelse på Sjursøya

Det vil foregå militær øving fra tirsdag ettermiddag til lørdag morgen ytterst på Sjursøya.

Publisert: 07.03.2023

Yilport Oslo

Øvingen vil medføre noe trafikk i form av militære kjøretøy og militært personell.

Tv2 har skrevet om øvelse “Oslo Shield”: 

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/ber-folk-i-oslo-holde-seg-unna-om-de-ser-disse/15561094/