Oslo Havn logo Oslo Kommune
Mer byliv med felles fergeterminal på Vippetangen

Mer byliv med felles fergeterminal på Vippetangen

En moderne flerbruks fergeterminal på Vippetangen vil heve kvaliteten på havnepromenaden og bidra til mer byliv.

PUBLISERT: 08.04.24

Vippetangen

På toppen av Akersneset troner Akershus slott og festning. Området foran festningen kalles også Vippetangen. Her er det store muligheter for å skape mer folkeliv hele året. En felles fergeterminal bidrar til to millioner passasjerer årlig, i tillegg til cruisepassasjerer som går i land i nærheten. Akershus festning har fortsatt en viktig militær funksjon. Forsvarsbygg mener at nasjonale sikkerhetshensyn tilsier at det ikke er ønskelig med alternativ byutvikling på Akersneset, men en fergeterminal foretrekkes. Foto: Motion Air/Oslo Havn.

Oslo Havn har tegnet forslag til hvordan en felles fergeterminal for utenriksfergene DFDS og Color Line kan bli. Området kan få park og publikumsattraksjoner. Ønsket er å skape liv på Vippetangen hele året, både på dag- og kveldstid. Oslos befolkning og to millioner fergepassasjerer årlig fortjener dette attraktive området ved sjøen. De får gangavstand til et rikt tilbud av aktiviteter og butikker.    

For fergeterminalen kan også by på kulturelle opplevelser. Av tretti tusen kvadratmeter vil under halvparten av bygningsarealet være fergeterminal. Resten kan bli publikumsrettede funksjoner. Her kan folk oppleve konserter og delta på arrangementer. Ikke minst kan de spasere på fergeterminalens tak, slik som på det populære operataket.   

Havnepromenade og grønt torg 

En sammenhengende havnepromenade kan bli mulig ved å legge den i høyden over fergeterminalen. Her kan folk nyte utsikten til fjorden. Etter klokka 17 er det heller ingen ferjer som tar deler av utsikten. 

Ved fergeterminalen vil det bli et torg med grønne arealer. Torget kan bli nesten like stort som Rådhusplassen.  

Fra Vippetangen er det gangavstand til mange av Oslos severdigheter - som Munchmuseet, Operaen, Deichman bibliotek, Akershus festning og Nasjonalmuseet. Fergepassasjerene vil bidra til mer folkeliv i Kvadraturen og omsetning i butikkene. 

Vippetangen har en kornsilo, som kan gjøres om til en helårs publikumsattraksjon av internasjonalt format. Her kan Oslo få et spennende underholdningstilbud for folk i alle aldre.

Perspektiv Vippetangen. Illustrasjon av hvordan Vippetangen kan se ut med ny fergeterminal for utenriksfergen og gangbro.
ATTRAKTIVE PUBLIKUMSFUNKSJONER: En felles fergeterminal på Vippetangen vil passe godt inn i et grønt område med mange attraktive publikumsfunksjoner. Inne i fergeterminalen blir det plass til arrangementer Fergeterminalen er illustrert i grønt til høyre på bildet. Folk kan gå på taket, slik som på operataket. Parken ved siden kan bli nesten like stor som Rådhusplassen. Den gule linjen illustrerer fremtidens havnepromenade. Deler av havnepromenaden kan legges over bakken med fint utsyn over fjorden. Vippetangen har mange bygninger som ikke skal rives. Siloen kan omdannes til en attraktiv publikumsattraksjon. Illustrasjon: Norconsult. 

Området trenger et løft 

Reguleringen av området, som også kalles Akersneset, drar ut i tid. Oslo Havn mener at området trenger et løft.  I påvente av politiske beslutninger har Oslo Havn invitert private aktører til midlertidig aktivitet langs havnepromenaden. Mathallen Vippa åpnet i påsken 2017. Salt tilbyr kultur, musikk, sauna og servering.  

Oslo Havn har bygd park utenfor Skur 38 på Normandieplassen og rehabilitert Akershusutstikkeren med restauranten Skur 33. Rådhusbrygge 2 har blitt et attraktivt uterom med akevittbar på bryggekanten. Fiskerestauranten Solsiden er populær om sommeren.  

Men om vinteren er det stille i området og ikke nok gjester på serveringsstedene. En felles fergeterminal kan bidra til bedre helårsdrift for alle som driver næring. Samtidig blir det landstrøm til cruise på Revierkaia på Vippetangen. Flere tusen cruisepassasjerer kommer også til å benytte området.   

Folk fortjener en levende byhavn 

Oslo er en havneby og folk fortjener en levende byhavn. Havneutvikling og byutvikling bør sees i sammenheng. Havneutvikling er en viktig forutsetning for Oslos vekst og for utviklingen av fjordbyen. Med havna følger nødvendig logistikk, varer, tjenester og passasjerer. 

Samtidig har Vippetangen et historisk bygningsmiljø og en maritim kultur, som hører naturlig hjemme i fjordbyen. Bygninger, kaier og skip er en del av det historiske og moderne Oslo. For publikum er dette en attraksjon. 

En fergeterminal på Kongshavn vil ligge for langt unna attraktive severdigheter. For passasjerene blir Kongshavn kun et transittområde uten byens tilbud. Ikke minst blir det for stor avstand til trafikknutepunktet Oslo Sentralbanestasjon og bussterminalen. Derfor kan en fergeterminal på Kongshavn bety mer trafikk og økt miljøbelastning.  

Vippetangen illustrasjonsplan 1-2500 med avstander (jpg - finnes også i pdf).
KORTE AVSTANDER: Fra en felles fergeterminal på Vippetangen er det kort avstand til sentrale områder i byen. Folk kan spasere til Oslo Sentralbanestasjon og busstasjonen. Det er miljøvennlig. Akershus festning, Nasjonalmuseet og Munchmuseet, restauranter og butikker er i gåavstand. Illustrasjon: Norconsult. 
Akershus festning med innkjøringsområdet til fergeterminalet på Vippetangen. Dersom det bygges en felles fergeterminal for utenriksfergene på Vippetangen kan området i forgrunnen brukes til havnepromenade med grøntarealer og park. Bildet er fra april 2023 da cruisefergene fortsatt la til ved Akershusstranda.
GRØNTAREALER OG PARK: Bildet viser ytre del av Akershus festning med innkjøringsområdet til fergeterminalet på Vippetangen i forgrunnen, sett fra kornsiloen. Dersom det bygges en felles fergeterminal for utenriksfergene på Vippetangen kan mye av det asfalterte området brukes til havnepromenade med grøntarealer og park. (Bildet er fra april 2023 da cruisefergene fortsatt la til ved Akershusstranda.) Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

Felles fergeterminal på Vippetangen kan gi boliger på Grønlia og Hjortnes  

God byutvikling betyr at flere områder må sees i sammenheng. En felles fergeterminal på Vippetangen kan medføre utvikling av boliger på Hjortnes ved Filipstad. Da må Color Line flytte fra dagens fergeterminal. Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag for HAV Eiendom gjort en analyse som viser at boligutvikling på Hjortnes gir størst samfunnsmessig nytte i forhold til alle mulige alternativer til hvor fergene kan ligge. Gevinsten er beregnet til seks milliarder kroner målt i 2023-verdi. 

Fergeterminalen bør ikke flyttes til Kongshavn. Da kan den planlagte bydelen på Grønlia stå i fare. Bydelen blir en forlengelse av Bjørvika. Den skal utvikles av Oslo Havns datterselskap HAV Eiendom. Her planlegges det for 1 500 nye boliger, 3000 arbeidsplasser og en kilometer lang havnepromenade. Her kan myke trafikanter få oppleve gleden ved aktivitet på vannflaten.  

Men det kan medføre en betydelig sikkerhetsrisiko hvis fergene må seile forbi Grønlia på vei til Kongshavn. Fergene må snu og kommer for nær boligområdet. Mest sannsynlig må det bygges en skipsstøtvoll under vannflaten. Hvis fergene mister kontroll, stoppes de av skipsstøtvollen og raser ikke inn i boligområdet. Det finnes i dag en slik skipsstøtvoll utenfor Sørenga.  

Oslo Havn mener man ikke kan ta sjanser når det gjelder sikkerheten. En skipsstøtvoll er imidlertid svært dyr å bygge, og kan true hele utbyggingsprosjektet økonomisk. Faren er at bydelen på Grønlia ikke blir bygd. I tillegg vil fire daglige fergeanløp mellom Sørenga, Grønlia og Hovedøya forstyrre friluftslivet. Risikoen for kollisjon med mye trafikanter på sjøen øker.  

Ikke boliger på Vippetangen 

Det er lite realistisk å bygge boliger på Vippetangen på grunn av nærhet til Forsvaret på Akershus festning. Festningen huser flere av landets mest sentrale forsvarsorganer og inntil videre Statsministerens kontor. Derfor vil sentrale skjermings- og sikkerhetsbehov påvirke tiltak i de omkringliggende områdene. 

Forsvarsbygg skriver i høringsuttalelsen til fergeterminalutredningen (UFU) at det ikke er ønskelig å flytte fergeterminalen på Vippetangen. Konsekvensen kan bli frigjøring av området til alternativ byutvikling:  "Dette vil fjerne de kjente, men akseptable utfordringene med eksisterende terminal, og åpne for en byutvikling som kan gi Forsvarets virksomhet større utfordringer enn dagens fergeterminal. En alternativ byutvikling vil medføre etablering av ny bygningsmasse i festningens nærområder som gir mer ukontrollerbare omgivelser og økt publikumsaktivitet som vil øke sårbarheten for virksomheten på festningen. Alternativ byutvikling vil gi en økt risiko og kunne gi en innskrenking av Forsvarets buffersone mot det sivile. Byutvikling rundt festningen vil redusere muligheten for å oppnå akseptabel sikring og beskyttelse av forsvarsvirksomhetene.” 

Videre skriver Forsvarsbygg at: “Akershus festning og slott er et fredet kulturminne og nasjonalt festningsverk med århundrelang historie som sete for konge- og statsmakt. Akershus er landets best bevarte middelalderfestning, og renessanseslottet Akershus Slott med kongelig mausoleum er blant Norges aller mest verdifulle kulturminner”......“Akershus festning vil både som kulturminne og som militært område med sikkerhetsbehov sette premisser for volum, funksjoner og utforming av bygg og byrom for den alternative byutviklingen.” 

Byantikvaren mener at vesentlig konflikt med nasjonale kulturminneinteresser må forventes å bli møtt med innsigelse fra Riksantikvaren. Byantikvaren har tidligere vurdert at området av hensyn til Akershus festning ikke tåler bebyggelse i høyden. Dette gir store begrensninger på utnyttelsen av området.  

Oslo Havn mener det er flest fordeler ved å bygge felles fergeterminal på Vippetangen. Der er det allerede er en velprøvd og godt fungerende terminal. Det er tryggest for myke trafikanter på sjøen. Ikke minst kan en fergeterminal på Vippetangen medføre god byutvikling med boliger og friluftsområder både på Hjortnes og Grønlia. Oslo trenger dette.   

Lenker:

Høringsuttalelse Forsvarsbygg 

Byantikvaren 

Samfunnsøkonomisk vurdering av samlokalisering av utenlandsfergene i Oslo 

https://haveiendom.no/gronlikaia/