Oslo Havn logo Oslo Kommune
Mektig tunnelboremaskin sikrer vannforsyning

Mektig tunnelboremaskin sikrer vannforsyning

En sjeldent viktig last anløp Ormsundkaia.

PUBLISERT: 07.09.23

Tolv elementer til tunnelboremaskinen som skal brukes i forbindelse med Prosjekt Ny vannforsyning Oslo ble losset på Ormsundkaia denne uken, med hjelp av en 650 tonns kran. Alle foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn.

Nesten alle Oslos innbyggere er i dag avhengige av én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg. Det gjør Oslos vannforsyning sårbar. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre Oslos innbyggere en kritisk reservevannforsyning innen 2028. 

Tunnelboremaskinen som skal bore den elleve kilometer lange rentvannstunnelen fra Stubberud mot Huseby ble losset på Ormsundkaia i Oslo mandag.  

 Her løftes det tyngste elementet på 127 tonn i land.  

Komponentene til tunnelboremaskinen er bygget ved Herrenknechts fabrikk i Schwanau.  

De tyngste komponentene ble fraktet på lekter på Rhinen, før omlasting til lasteskipet Haringvliet i Rotterdam. Det tyngste elementet veier 127 tonn. De mindre delene blir sendt med trailere til Norge. 

- Elementene til tunnelboremaskinen er store og svært tunge. Det ville vært nærmest umulig å frakte disse over lange distanser på lastebil. Denne, og liknende spesialoperasjoner, viser hvor viktig sjøtransporten - og ikke minst arealet på Ormsundkaia - er for Oslo by, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.    

Kommersiell direktør i Oslo Havn, Einar Marthinussen. Bildet er tatt på Sjursøya med Oslo i bakgrunnen.
- Denne, og liknende spesialoperasjoner, viser hvor viktig sjøtransporten - og ikke minst arealet på Ormsundkaia - er for Oslo by, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.   

Elementene fraktes med spesialtransport fra Ormsundskaia til Alnabru denne uken, hvor den 200 meter lange boremaskinen skal settes sammen.  

- Vi forventer å starte boring av tunnelen mot det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby ved årsskiftet. Byggingen av nye hovedledninger for drikkevann i byen er en forutsetning for å kunne føre drikkevann fra begge vannbehandlingsanleggene til alle deler av byen, sier kommunikasjonsleder for prosjektet, Gro Haldis Elden.

Dyrebar last heises forsiktig ned på kaia med en 650 tonns kran. 

  

To store boreoperasjoner er allerede i gang ifbm Prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Én tunnelboremaskin startet fra Holsfjorden i januar 2023, den andre startet fra Huseby i mars 2023. Maskinene møtes under Lommedalen rundt årsskiftet 2025/2026.  

André Martens Solem, Sales & Marketing Director i Front Shipping, følger logistikkoperasjonen på norsk side fra start til mål. 
ARBEIDSLEDER: Norsteve er leid inn av Front Shipping for å håndtere lossingen på Ormsundkaia. Ole Kristian Stenslet ledet losseoperasjonen på Ormsund.
Når alle elementene er satt sammen vil tunnelboremaskinen være 200 meter lang og veie 1000 tonn.

Fakta om logistikkoperasjonen på Ormsundkaia/Alnabru:  

  • Tunnelboremaskinen som ble losset på Ormsundkaia mandag er den tredje (og siste) som blir bygget for prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Det er JV AF Ghella som er hovedentreprenør for denne kontrakten. (De to øvrige maskinene driftes av Skanska.) 
  • Tunnelboremaskinen er produsert av Herrenknecht. 
  • Front Shipping er ansvarlig for logistikkoperasjonen på norsk side. 
  • Norsteve er leid inn av Front Shipping for å håndtere lossingen på Ormsundkaia. De har leid inn en 650 tonns kran til jobben. 
  • Mammoet er leid inn av Front Shipping for løft og transport av elementene til Alnabru. 
  • Les mer om Prosjekt Ny vannforsyning i Oslo her:  https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/ny-vannforsyning-oslo/slik-bygger-vi-ny-vannforsyning/