Oslo Havn logo Oslo Kommune
Delvis enighet i lønnsoppgjør

Delvis enighet i lønnsoppgjør

Oslo kommune kom til enighet med KAH, Akademikerne og YS i meklingen og det blir ingen streik blant Oslo Havns ansatte.

PUBLISERT: 26.05.21

Skur 38

Oslo kommune og tre av de fire forhandlingssammenslutningene ble i dag enige i meklingen om årets tariffoppgjør. Streikefaren i Oslo Havn er avblåst.

Det ble brudd med Unio som tar ut 620 av sine medlemmer i streik fra fredag 28.05.