Delvis enighet i lønnsoppgjør

Oslo kommune kom til enighet med KAH, Akademikerne og YS i meklingen og det blir ingen streik blant Oslo Havns ansatte.

Publisert: 26.05.2021

Skur 38
Oslo kommune og tre av de fire forhandlingssammenslutningene ble i dag enige i meklingen om årets tariffoppgjør. Streikefaren i Oslo Havn er avblåst.

Det ble brudd med Unio som tar ut 620 av sine medlemmer i streik fra fredag 28.05.