Oslo Havn logo Oslo Kommune
Markerte Den internasjonale holocaustdagen

Markerte Den internasjonale holocaustdagen

Den internasjonale holocaustdagen ble markert ved minnesmerket for deporterte norske jøder på Akershuskaia fredag ettermiddag.

PUBLISERT: 27.01.23

Holocaustmarkering

MINNESMARKERING: Den internasjonale holocaustdagen 27. januar markeres hvert år ved deportasjonsmonumentet på Søndre Akershus kai.

27. januar 1945 ble den nazistiske konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren Auschwitz-Birkenau frigjort. 

Hovedtaler, statsminister Jonas Gahr Støre, sa at vi må samle oss og styrke det som binder oss sammen.  

- Vi må bygge samfunn basert på menneskelig verdighet og integritet, som kan stå opp mot totalitære ideologier. Vi må stå mot forsøk på å splitte oss i et oss og dem, og styrke det sterke vi. Vi må spre kunnskap slik at forfølgelse aldri skjer igjen, sa Støre.  

HOVEDTALER: Statsminister Jonas Gahr Støre var hovedtaler i forbindelse med minnesmarkeringen. 

Journalist Sven Egil Omdal holdt minnetale om de 40 000 nordmennene som var politiske fanger under okkupasjonen. Mange tysklandsfanger ble sendt til konsentrasjonsleirer med skip fra Oslo havn.  

- Ved å fengsle ideene styrket nazistene dem. I leirene utviklet fangene politiske verksteder. Fangene forsto at systemet som hadde sendt dem til leirene kom til å tape, og at tanken er fri. Èn tanke fikk konsis form; aldri mer et totalitært samfunn, sa Omdal, som har skrevet bok om nordmennene i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Han minnet om at i dag ser vi at der demokratiet har ringe kår er veien kort til konsentrasjonsleirer. 

66 norske romer (den gangen kalt sigøynere) ble deportert til konsentrasjonsleirene Auschwitz-Birkenau. Bare fire overlevde. Latina Amanda Johnsens to oldefedre døde i nazistenes konsentrasjonsleirer. Hun er norsk rom og minnet om at romfolket fortsatt er langt nede på rangstigen i mange land, og at de fortjener verdighet og respekt.  

Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, introduserte appellantene Marianne Borgen, Latina Amanda Johnsen og Sven Egil Omdal. 

Ordfører Marianne Borgen sa at fangedeportasjonene under 2. verdenskrig er en del av Oslos historie og fant sted ved kaiområdene i Oslo havn.    

Til sammen ble 773 norske jøder deportert under krigen. De ble fraktet ut av Oslo av skipene «MS Monte Rosa», «DS Donau» og «MS Gotenland» i perioden mellom 20. november 1942 og 25. februar 1943. 

I 1942 ble 529 jøder ført om bord på skipet Donau, som lå ved Oslos kai. Det var barn, kvinner og menn. Og de fleste hadde blitt hentet av norsk politi. Donau seilte til Stettin og derfra ble passasjerene fraktet videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Kun ni kom tilbake.      

Deportasjonsmonumentet ved Søndre Akershus kai ble fredet 24. November 2022. KORO som produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og arenaer er ansvarlig for kunstverket, som også er et minnested. Oslo Havn har forvaltningsansvar som grunneier.