Oslo Havn logo Oslo Kommune
Feiring av sikrere sykkelvei på Grønlia

Feiring av sikrere sykkelvei på Grønlia

Det vanket is og muligheten til å få gjort enkle reparasjoner for syklister som passerte avkjørselen til Grønliautstikkeren torsdag ettermiddag. Tre hundre saftis ble delt ut i løpet av to timer.

PUBLISERT: 18.06.20

Mange bruker sykkelveien som går gjennom Bjørvika og går sørover i byen gjennom havna. Nå er avkjørselen til Grønliautstikkeren blitt tryggere – for syklister på sykkelvegen og for lastebilene som kjører inn og ut til havneområdet.

Statens Vegvesen og Oslo Havn, som har samarbeidet om prosjektet, benyttet anledningen til en feiring torsdag ettermiddag.  

Gerardo Reyes fra Sykkelexpressen gjorde mange syklister glade torsdag ettermiddag.
Moren til Caroline Steen (til høyre) gjorde henne oppmerksom på eventen på Grønlia. Hun tok turen sammen med venninnen Andrea Ruud Landmark. Foto: HK Riise.

Store blindsoner

Mange syklister har ikke vært fornøyd med forholdene langs sykkelveien. Utformingen av avkjørselen medførte at lastebilførere som kom fra nord og skulle svinge inn hadde store blindsoner på bilens høyre side, og hadde vanskelig for å se syklister som var tett innpå bilen. Lastebilførere på veg ut fra Grønliautstikkeren hadde dårlig sikt til sykkelvegen grunnet containere og tilhengere som var plassert nær sykkelvegen.

Byggeleder for prosjektet i Statens vegvesen, Rahimi Madih, trivdes med å dele ut is til syklister. 
Hugo Garcia hadde syklet fra Moss til Oslo.
En is i forbifarten i Tour de France-stil. Foto: HK Riise.

Mer oversiktlig  

Knut Christensen er en av de som bruker sykkelveien hver dag til og fra jobb.  

- Jeg syntes det har blitt mye bedre her nå, mye sikrere. Det har blitt mer oversiktlig og det er lettere å komme seg forbi på en veldig grei måte. Jeg er veldig fornøyd, sier Christensen.  

Sykkelveien er trukket fem meter inn ved avkjørselen slik at førere av biler som svinger inn krysser sykkelveien i nesten rett vinkel. Dette gir langt bedre sikt mot sykkelveien og mulighet for å se syklister.   Innkjørselen er tydelig merket og utformet i tråd med gjeldende vegnormal.  

Sykkelvegen med fortau som kommer fra nord er ført forbi avkjørselen og videre forbi stedet hvor Havnepromenaden går ut til sjøen. Utformingen er også i tråd med Oslo kommunes gatenormal, med gjennomgående kantstein som stadfester vikepliktforholdene.  De som kjører inn og ut avkjørselen har vikeplikt for syklister på sykkelveien.

Kirsten og Thor bor på Sørenga. De tok seg tid til en is på tur hjem fra Hvervenbukta. Foto: Marthe Landsem.

Tilbakemeldinger og godt samarbeid  

-  Takket være tilbakemeldinger fra syklistene og godt samarbeid med Oslo Havn og lastebilsjåfører som kjører i havna har vi fått til å lage en bedre og tryggere sykkelvei, sier byggeleder for prosjektet i Statens vegvesen, Rahimi Madih.  

Det har vært gjennomført testkjøring med vogntog for blant annet å bestemme kantlinjene. Oslo Havn KF har frigitt arealer som har sikret gode siktforhold ved avkjørselen.  

- Det har vært viktig for å gjøre forholdene trygge for de som sykler langs havna, og for sjåførene som har havna som arbeidssted, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Furuholmen i Oslo Havn KF.  

Fornøyde syklister  

Mange benyttet seg av muligheten til å reparere sykkelen. Sykkelen til Øyvind Mostue var i plettfri stand, men han stoppet gjerne for en is. 

- Min rute går fra Tårnåsen til Ullevål. Da sykler jeg Hauketo, sikksakkveien og Mosseveien inn. Kjempefint! Mye bra sykkelvei og topp stemning. Her har det også blitt veldig bra. Dette hjelper, sier Mostue.    

Øyvind Mostue kjøler seg ned med en is før han setter kursen hjemover. Foto: HK Riise

Syklistenes Landsforening roser prosjektet

- Dette er et godt punkttiltak på strekningen som både bedrer trafikksikkerheten og gir god framkommelighet for syklende og gående. Det virker som om det har vært et godt samarbeid for å løse denne utfordringen. De som har jobbet med dette, har tatt utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukerne og brukt både lokale og nasjonale normaler for å sikre en trafikksikker og fremkommelig løsning. Det er bra at løsningen også er testkjørt av vogntog, slik at det blir bredt eierskap til løsningen. Vi antar at det vil være en stor fordel for tungbilsjåførene som slipper å leve med usikkerheten som dårlige siktforhold utgjør, sier Mats Larsen, fagsjef i Syklistenes Landsforening.