Oslo Havn logo Oslo Kommune
Landstrøm til containerskip

Landstrøm til containerskip

Oslo Havn har søkt Enova om statlig investeringsstøtte til landstrøm for containerskip i Sydhavna.

PUBLISERT: 01.07.21

Det er estimert at landstrømanlegg til containerskip i Sydhavna vil stå klart i 2023.

Oslo Havn har tidligere mottatt støtte for forprosjekt. Forprosjektet er nå i sluttfasen.  

— Vi har allerede etablert landstrømanlegg for utenriks- og lokalferger i byhavna. Vi er nå i sluttfasen for etablering av landstrøm til sementskip på nordre Sjursøykai. Det neste, naturlige steget er å etablere landstrømanlegg for containerskip, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.

Fra containerhavnen forsynes Oslo-regionen med råvarer, matvarer, forbruksvarer, gods og byggematerialer.

Oslo Havn ønsker å legge til rette for effektiv og miljøvennlig sjøtransport i Oslo og Oslofjordregionen.

NØDVENDIG BIDRAG: - Landstrømanlegg for containerskip er et nødvendig bidrag for å nå målsetningen om å redusere utslippene med 85% innen 2030, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn. Foto: HK Riise

 

Reduserte utslipp

Anlegget vil levere strøm til skip ved kai, slik at motorene kan være av ved kaiopphold.

Basert på anløpsstatistikken for 2020 vil det kutte utslipp på 2,371 tonn CO2 og 33 tonn NOX per år.

— Oslo er en by i vekst med stor vareetterspørsel. Vi erfarer sterk vekst i containersegmentet. Landstrømanlegg for containerskip er et nødvendig bidrag for å nå målsetningen om å redusere utslippene med 85% innen 2030. Det vil også bidra til redusert støy fra havneaktiviteten, sier Marthinussen.

Insentiv til bruk

PROSJEKTLEDER: Jens Eirik Hagen er prosjektleder for nye nullutslippsløsninger i Oslo Havn. Foto: Marthe Landsem.

Investeringskostnadene er beregnet til ca 11,1 millioner kroner. Oslo Havn har søkt Enova om 50% i støtte. Den andre halvparten vil bli egenfinansiert. 

— Resultatet fra våre analyser viser at Enova-støtte på 50% er avgjørende for å ha et prosjekt som er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Da kan vi operere med strømpriser som oppmuntrer til bruk. Dette gir god lønnsomhet for alle parter, og bidrar til betydelige utslippskutt, sier Jens Eirik Hagen, prosjektleder i Oslo Havn.

Prosjektstart er til høsten. Det er estimert at anlegget vil være ferdig installert tidlig i 2023.

— Vi har tatt høyde for at ikke alle containerskip som anløper havnen i 2023 vil være klargjort for landstrøm. Det blir en innkjøringsfase på anlegget. Vi regner med 25% utnyttelse av landstrømanlegget det første året, sier Jens Eirik Hagen.

Intensjonsavtaler

Oslo Havn har inngått intensjonsavtaler med Unifeeder, Viasea og Buksér og Berging om bruk av anlegget. Sammen med MSC Norway A/S står Unifeeder og Viasea for 89% av anløpene med containerskip til Yilport Oslo.

— Vi er glade for at flere av rederiene som anløper containerterminalen har signert intensjonsavtaler om bruk av landstrømanlegget. Det bidrar til å realisere vår ambisjon om å bli en nullutslippshavn, sier Marthinussen.

Elektrisk taubåt

Buksér og Berging AS (BB) leverer slepebåttjenester knyttet til anløp av tankskip til Ekeberg oljeterminal og yter assistanse til skip som anløper Oslo havn.

BB operer et fast stasjonert slepefartøy i Oslo som også er en del av beredskapsansvaret knyttet til brann, oljevern og generelt maritime hendelser i havnen.

BB har utviklet en ny taubåt med elektrisk fremdrift basert på batteripakke om bord.

BB vil ta en investeringsbeslutning denne sommeren.

Den elektriske taubåten vil eventuelt tas i bruk i Oslo i 2023.

Dersom dagens taubåt skiftes ut med en helelektrisk taubåt vil det redusere årlige utslipp tilsvarende ca 320 tonn CO2 og ca 2,6 tonn NOx.

Effekt

Landstrømanlegget vil dimensjoneres etter IEC 80005-3 standarden og ha tre uttak med mulighet for 50 og 60 Hz. Maksimal kapasitet vil være på 727 kVA ved 400V, 800 kVA ved 440 V og 1,252 kVA ved 690 V. Totalkapasitet for omformer blir på 1600 kVA.