Oslo Havn logo Oslo Kommune
Koronakrisen og tilgangen på varer

Koronakrisen og tilgangen på varer

En rekke samfunnskritiske varer kommer inn til landet via Oslo Havns kaier. Mat, drivstoff og medisiner klarer vi oss ikke uten. Hvordan påvirker koronakrisen varestrømmene?

PUBLISERT: 01.04.20

Kveld i havna. Kornsiloen til Strand Unikorn i midten av bildet. Foto: Patrik dronetjenester.

Tekst: Hans Kristian Riise

Frukt, klær, sykler, elektronikk, møbler, biler, ris, vin og hundrevis av andre varetyper kommer inn til landet via Oslo Havn. Våre kunder gjør nå en stor jobb for å sikre driften under ekstraordinære omstendigheter.

Råvarer til matproduksjon

En av Oslo Havns viktige aktørerer, som bidrar til at mennesker og dyr i Norge får nok og riktige næringsstoffer, er kornleverandøren Strand Unikorn.  

Strand Unikorn forsyner blant annet Lantmännen Cereal på Bjølsen, hvor femti prosent av melet i Norge produseres. Melet Regal finner du i alle Coop-butikker i hele Norge, eller hver gang du spiser en Pizza Grandiosa.

Strand Unikorn tok inn 85.-90.000 tonn korn via Oslo havn i 2019. 

Kornsiloen for matkorn på Vippetangen. Foto: Patrik Dronetjenester.

Korn og korona 

I hvilken grad påvirkes korntilgangen for Strand Unikorn av koronakrisen?  

– Vi er selvforsynte i Norge med tanke på fôrkorn til dyr. Vi trenger ikke importere, sier innkjøpssjef hos Strand Unikorn, Stig Drillestad. 

For matkorn benytter Strand Unikorn kornsiloen på Vippetangen, mens fôrkorn tas inn via siloen på Sjursøya. 

– Fra kornsiloen på Vippetangen går matkornet  videre til Lantmännen på Bjølsen. Det er Lantmännen som står for innkjøpene av importkornet. Det er vi som tar imot kornet fra båtene. Når det gjelder matkorn er vi en servicebedrift for Lantmännen, sier Drillestad.  

Ekstraordinære tiltak 

– Vi er avhengige av import av matkorn. I fjor var den norske kornhøsten ganske bra, slik at vi i år skal ha cirka 40 % import av totalen. Vi er godt over halvveis med årets import av matkorn, sier Arne Roang, avroper på korn i Norge for Lantmännen Cerelia.

En melpose består av kanskje åtte forskjellige kornsorter, som skal passe sammen. 

– Hvor kornet kommer fra kommer alltid an på kvalitet. Vi får inn prøver som vi vurderer i forhold til konkrete produkter. Vi får korn fra Tyskland, de baltiske landene, men også resten av Europa, sier Roang.  

Kan koronasituasjonen skape problemer for dere med tanke på resten av importkornet dere har behov for i år? 

– Det er ingen signaler om det så langt. Vi får inn en båt fra Finland i disse dager. Finland er selvforsynte. Men det kan oppstå situasjoner hvor eksportlandene holder igjen til eget forbruk. Det kan skje, men vi har ikke merket noe til det enda, sier han.

Møllene i Norge og fôrindustrien overvåker koronasituasjonen nøye. De har nesten daglig møter med Landbruksdepartementet og markedsregulator for kornbalansen i Norge. 

Rune Ramstad er silobestyrer for Strand Unikorns siloer på Sjursøya og Vippetangen. 

– Vi har en samfunnskritisk funksjon. Derfor er det nå strengt forbudt å gå inn på siloene våre på Sjursøya og Vippetangen for eksterne. Det er kun ansatte som slipper inn i kontrollrom og fellesrom. Våre ansatte har heller ingen nærkontakt med båtene i forbindelse med lossing og lasting av korn, sier Ramstad.  

Oslo-Kiel 

Color Carrier i Oslofjorden. Arkivfoto: Color Line. 

 

Den viktige varestrømmen mellom Oslo og Kiel er sterkt påvirket av koronakrisen. Color Line sine cruiseferger Color Magic og Color Fantasy, som også frakter gods, ligger i opplag i Oslo.  Color Carrier – som er et rent godsskip – kan fortsette driften mellom Oslo og Kiel. Color Carrier har kapasitet til å ta over noe av godset som normalt blir fraktet på Magic og Fantasy.

– Vi fjernet mye fraktkapasitet fra markedet da Color Magic og Color Fantasy ble tatt ut av trafikk, sånn at vi egentlig ikke har den kapasiteten vi trenger mellom Oslo-Kiel. I forhold til importen til Norge mandag, tirsdag og onsdag klarte vi ikke møte behovet i det helet tatt. Der har vi i nåværende situasjon en underdimensjonering på 30-35 %, sier Terje Røli, konserndirektør for cargo hos Color Line. 

Konserndirektør for cargo hos Color Line, Terje Røli. Foto: Color Line.

 

Color Line klarer likevel å kompensere mye med tanke på den totale kapasiteten i Oslofjorden ved at de har gjort om transportskipene Superspeed 1 (Kristiansand-Hirtshals) og Superspeed 2 (Larvik-Hirtshals) til cargoskip. De har for øyeblikket en samlet kapasitet på over 68.000 lanemeter (over 4.000 semitrailere per uke) på overfarter til og fra Danmark og kontinentet.   

Påvirker koronakrisen hvilke varer dere transporterer? 

– Vi transporterer ikke noe nytt nå i forhold til hva vi har gjort tidligere. Vi transporterer for norsk industri og ulike former for konsumentvarer, sier Røli. 

Normalt har Color Carrier plass til tolv lastebilsjåfører.  

– Nå er sjåførkapasiteten halvert fordi vi bare kan ha en sjåfør per lugar. Vi har kunder, som for eksempel Toten Transport, som løser logistikken på en moderne måte. De kjører hele semitraileren inn på Carrier og sjekker inn. Sjåføren blir igjen i Norge. Vi kjører semitraileren av båten i Kiel hvor det er en ny sjåfør som tar over, sier Røli.  

Det kommersielle grunnlaget for mye av godstrafikken mellom Oslo og Kiel har normalt utgangspunkt i en kombinasjon av både passasjer- og godstrafikk.  

– Vi leier et kaiområde i Oslo Havn basert på at vi normalt har tjue frekvenser hver uke. Nå har vi seks. Foreløpig går dette relativt fint i forhold til at det er en krise. Etterspørselen etter trailere som plukkes opp på ankomststedet kommer til å øke.

Full aktivitet i påsken – tapt gods til veitransport 

Det var opprinnelig meningen at Color Carrier sin aktivitet skulle trappes noe ned i påsken, men på grunn av stor etterspørsel blir ikke det noe av.  

– Color Carrier er ikke fullastet mandag og tirsdag på grunn av måten frakten skjer ut av Europa. Men torsdag, fredag og lørdag greier vi bare ta unna en andel av etterspørselen. Konsekvensen er at mye gods nå blir kjørt på vei fordi tog ikke er i nærheten av å ha den samme kapasitet som skipene våre, avslutter Røli.  

Drivstofforsyningen

Cirka 40% av drivstoffet i Norge tas inn over og distribueres videre fra terminalen på Sjursøya. Med fallende oljepriser og stort tilbud er tilgangen på råvarer ikke truet.  

– Vi opplevde et fall i drivstoffetterspørselen i uke 12 og 13 på rundt 20-30%. Tilgangen på råvarer er helt uproblematisk og det fraktes med skip uten problemer. Driften går også som normalt. Vi opplevde litt hamstring i starten av uke 12 fra privatkunder. Men det roet seg fort, sier Alexander Guindos, daglig leder for Uno-X sitt anlegg på Sjursøya.

Ønske om mer gods sjøveien

Norge har blitt stadig mer avhengig av dieseldrevet tungtransport, på tross av den nasjonale målsettingen om at mer av godset skal fraktes med tog eller båt, som er langt mer miljøvennlig.  

Daglig kjører 1.700 vogntog over seksten meter over Svinesund. Det rapporteres om en vesentlig økning av vogntog som passerer over Svinesund og Ørje i forbindelse med koronakrisen.

Rekkevidden av koronakrisen for havnedriften

– Varigheten og omfanget av koronakrisen vil avgjøre om den vil føre til langsiktige strukturelle samfunnsendringer i negativ eller positiv forstand. Rekkevidden er det for tidlig å si noe om, sier trafikkdirektør i Oslo havn, Einar Marthinussen.  

For å hjelpe og tilrettelegge for kundene våre i denne krevende situasjonen fokuserer Oslo havn på tradisjonell havnevirksomhet. Effektiv kunderespons og fokus på kundenes behov er viktig. 

– For Oslo Havn er det viktig å ta vare på de varestrømmene og aktørene vi allerede har som kunder og bidra til deres utvikling. Vi må også posisjonere oss for nye varestrømmer og aktører», sier Marthinussen.

Trafikkdirektør i Oslo havn, Einar Marthinussen. Foto: Tine Poppe.