Oslo Havn logo Oslo Kommune
Korona og skipstrafikk

Korona og skipstrafikk

Oslo Havn følger situasjonen med Coronaviruset tett, og er i løpende dialog med helsemyndighetene for håndtering av situasjonen.

PUBLISERT: 11.03.20

Flyfoto: Harald Walderhaug

Oslo Havn har beredskap og rutiner for smitte eller mistanke om smitte om bord på skip.

Alle skip har varslingsplikt. Dersom det skulle anløpe et fartøy med utbrudd, eller mistanke om utbrudd av koronavirus om bord, vil helsemyndighetene varsles.  

Det er smittevernoverlegen i Oslo som er ansvarlig for tiltak etter smittevernloven. Oslo Havn vil bistå og iverksette aktuelle tiltak.

Oslo Havn bidrar 

Oslo Havn har løpende dialog med aktørene som anløper havnen og de som opererer havneterminalene om situasjonen.

Vi har fokus på å sikre leveringen av gods, og samfunnskritiske varer. Oslo Havn vil gjøre det vi kan for å delta i den store nasjonale dugnaden vi er i.  

Også interne tiltak innføres for å sikre etatens beredskapsevne. Bruk av hjemmekontor og restriksjoner på møter og reiser er iverksatt. De ansatte frarådes fra å ta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport.

Beredskapshavn 

Oslo Havn er - sammen med Bergen og Tromsø - utpekt som beredskapshavn etter IHR- forskriften (forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse) og har plikt til å ta i mot skip ved mulig smitte.

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy. Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17).

Det er helsemyndighetene, ikke havnen,  som regulerer om personer får gå i land eller ikke, i henhold til smittevernloven. 

Kontakt Oslo Havn

Oslo havnevakt (Oslo Port Control)  mob 917 99 900

For mer info

Oslo kommunes informasjon om koronaviruset.

Kystverket har informasjon om hvordan skip og havner skal forholde seg

Reisende med utenlandsfergene som har spørsmål om koronaviruset kan henvende seg til fergeselskapene.