Oslo Havn logo Oslo Kommune
Kongshavnveien 28 rives

Kongshavnveien 28 rives

Kontorbygget fra femtitallet er av eldre standard og ikke lenger tilpasset fremtidig bruk.

PUBLISERT: 03.12.21

Kongshavnveien 28

Rives. Kontorbygget ved inngangen til Ekeberghallene forsvinner. Foto: H.K. Riise

Rive og saneringsarbeidet i regi AF Decom startet i uke 46 og vil etter planen være ferdig i mars 2022. 

Oslo Havn anser at det vil bli for kostbart å oppgradere kontorbygget til dagens standard. Rivingen er også del av sentraliseringen og effektiviseringen av godshavna i Sydhavna.

Overtok bygget

Den sjuetasjers bygningen ble oppført av Ekeberganlegget AS for utleie av kontorer til ulike firmaer. Bygget på i overkant 2000 m2 er i armert betong. Sjømatfirmaet Sletten Norge AS og flere andre leietakere har frem til nå holdt til i bygget.

I januar 2015 overtok Oslo Havn kontorbygget og fjellanlegg fra AS Ekeberganlegget. Den tidligere varme- og energisentralen til Ekeberganlegget er flyttet fra Kongshavnveien 28 og til fjellanlegget.  

Rivearbeidet er anslått å koste ca. 5 millioner kroner.