Oslo Havn logo Oslo Kommune
Verdens første til Oslo havn

Verdens første til Oslo havn

Verdens første elektriske selvkjørende containerskip koblet seg i dag på landstrømanlegget i Oslo havn.

PUBLISERT: 19.11.21

Lansering av containerskipet Yara Birkeland i Oslo

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen: - Jeg er stolt over at Oslo Havn og Yara i felleskap har jobbet sammen slik at verdens første autonome, elektriske containerskip kan kobles på Oslo Havns landstrømanlegg. Her står han sammen med t.v. Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør og fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran t.h. Foto: Siv Ellen Omland

Yara Birkeland er utslippsfritt og skal frakte mineralgjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik.

 -          Jeg er stolt over at Yara Birkeland legger sin første tur til Oslo. Oslo Havn og Yara har jobbet sammen for å koble verdens første, elektriske, batteridrevne og autonome containerskip til havnas landstrømanlegg. Landstrømanlegget ble opprinnelig bygd til utelandsferjene. Med noen endringer kan det nå også kobles til dette banebrytende, moderne skipet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn. Han gratulerer Yara og alle partnerne med det autonome skipet.

-          Sjøtransporten er allerede svært energieffektiv, men vi må jobbe for mer teknologiutvikling. Vi ønsker velkommen flere utslippsfrie skip i årene som kommer. Det krever god utbygd ladeinfrastruktur i havnene. Maritim næring og havnene er avhengige av hverandre for å gå over til mer grønn skipsfart. Sammen må vi også vurdere mulighetene for andre utslippsvennlige energiløsninger i fremtiden, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Verdens første, elektriske selvkjørende containerskip koblet seg 19. november på landstrømanlegget i Oslo havn. Yara Birkeland er utslippsfritt og skal frakte mineralgjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik.
Yara Birkeland ble koblet til landstrømanlegget på Revier i Oslo havn. Det ble bygd til utenriksferjene, men i fellesskap jobbet Yara og Oslo Havn for at landstrømanlegget også kunne forsyne verdens første elektriske, autonome containerskip med strøm.

Stor seilas for menneskeheten

Statsminister Jonas Gahr Støre brukte store ord da han hilste skipet velkommen i Oslo havn fredag morgen.

-          Dette er en kort seilas for Yara Birkeland, men en stor seilas for menneskeheten, sa Støre. - Jeg er stolt over aktørene som har spilt på lag og over det offentlige virkemiddelapparatet. Med dette skipet går veitrafikk- og luftforurensning ned, gods flyttes fra vei til sjø. Regjeringen skal være fremoverlent for at havnasjonen Norge skal være i front innen ny teknologi. Målet er null utslipp, sa Støre.  

Verdens første, elektriske selvkjørende containerskip koblet seg 19. november på landstrømanlegget i Oslo havn. Yara Birkeland er utslippsfritt og skal frakte mineralgjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik.
Statsminister Jonas Gahr Støre lyttet til Jon Sletten, prosjekteier i Yara. - Utvikling av skip som Yara Birkeland er ti prosent teknologiutvikling og 90 prosent politikk, sa Sletten. Bak står Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. Han understreket betydningen av et godt partnerskap.

Erstatter lastebiler

Yara Birkeland erstatter 40.000 turer med dieseldrevne lastebiler i året. Skipet settes inn i operasjon i 2022, og starter på en to-års uttesting mot autonomi for å bli selvkjørende og endelig sertifisert som et autonomt helelektrisk containerskip. Kongsberg er ansvarlig for utvikling og levering av alle vesentlige teknologier på Yara Birkeland, inkludert sensorene og integrasjonen som kreves for fjernstyrte og autonome operasjoner, i tillegg til elektriske fremdrifts, batteri- og kontrollsystemer. Enova har bevilget inntil kr. 133,5 millioner til Yara for å bygge verdens første elektriske og autonome containerskip. Yara Birkeland er et godt eksempel på offentlig privat samarbeid som må til for å klare omstilling til lavutslippssamfunnet ved å få ny teknologi ut i markedet.  

Felles visjon

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, takket alle som hadde bidratt.

-           Det er ingen andre land i verden vi hadde våget å gjøre et slikt prosjekt. Skipet er full av verdensledende teknologi. Det krever felles visjon og stor tillit. Vi vet alle at nå haster det. 2030 er bare åtte år unna, og da er det bare partnerskap som gjelder. Det er vi gode på i Norge. Vi skal bli en nasjon som er løsningsleverandører, sa Holsether.