Oslo Havn logo Oslo Kommune
Klar for nye hundre år

Klar for nye hundre år

Akershusutstikkeren, hjemmehavna til blant annet fullriggeren Christian Radich ble i dag gjenåpnet. Rehabiliteringen har gitt Oslo en solid kai som er dimensjonert for å vare i minst hundre år.

PUBLISERT: 15.01.20

Klippet snoren. Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap åpnet den nye Akershusutstikkeren, sammen med havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Alle foto: Hans Kristian Riise

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen åpnet kaia. Hun takket Oslo Havn og entrepenørene for en vellykket rehabilitering som har gitt Oslo en vakker og robust kai.

- Havet er livsnerven vår – det er grunnlaget for mye av vår velstand. Havet er også en del av vår fremtid med havbruk og nye marine næringer. Oslofjorden gjør Oslo til en havneby og en fjordby og er ikke minst en uendelig kilde til rekreasjon for alle oss som bor her. Åpningen av Oslos sjøfront for byens befolkning er en stor suksess, sa Victoria Marie Evensen.

Historisk bykai. Et viktig historisk spor er sikret og vi har fått en utstikker som byens befolkning kan glede seg over de neste 100 år, sa næringsbyråd, Victoria Marie Evensen. 

Gave til byen 

- Kaia er en gave fra Oslo Havn til Oslos befolkning. Vi jobber aktivt for å utvikle byhavna. Akershusutstikkeren er en viktig del av havnepromenaden. Dette er hjemmehavna til Oslos perle, fullriggeren Christian Radich. Den er en naturlig del av folkelivet og Oslos maritime historie. En vellykket havnepromenade er også godt tilrettelagt for båter, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Viktig del av havnepromenaden. Den nye kaia er klar for både båt- og folkeliv, til glede for byen, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen 

Omfattende ombygging

Rehabliteringen har vært svært omfattende og kostet Oslo Havn nitti millioner kroner. Byggeprosessen startet i januar i fjor og ble ferdigstilt i oktober. Nå er kaiområdet ved Skur 32 og restaurant Skur 33 pent og robust. Den kommersielle havnevirksomheten er for lengst flyttet til Sjursøya.

Akershusutstikkeren ble opprinnelig anlagt ved utfylling, og påbegynt i 1910. Kaikonstruksjonen ble forsterket i årene 1949 – 1953. På utstikkeren ble de gamle skurene revet og Skur 31,32 og 33 ble oppført (Skur 31 er senere revet).

Siden den gangen har bæresystemet for kai og skur blitt gradvis svekket gjennom nedbrytningsprosessene materialene utsettes for ved sjøkanten. Nå var det tid for en stor rehabilitering. Våren 2018 ble det etablert midlertidig støttefylling rundt Akershusutstikkeren for sikring av konstruksjonene. I løpet av 2019 ble rehabiliteringen av utstikkeren gjennomført,  i hovedsak av en ny spuntvegg i stål plassert langs kaifronten. Entrepenører har vært  NRC Group og NRC Anlegg AS.

 

Åpningsfest. Mange tok turen til kaia nedenfor Akershus festning for å feire den nye kaia. 

Entrepenører og medarbeidere takkes. En kai blir ikke til av seg selv. Mange har bidratt til å få Akershusutstikkeren til å "skinne". Utbyggingsleder Espen Dag Rydland (nr. to fra venstre) og prosjektleder Riyad Zen Al -Den takker for godt arbeid.