Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen fortsetter i seks nye år

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen fortsetter i seks nye år

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen (54) i Oslo Havn er ansatt på nytt i en åremålsperiode på seks år.

PUBLISERT: 10.05.23

Ingvar M. Mathisen

– Jeg takker for tilliten og gleder meg til å iverksette den strategiplanen havnestyret har vedtatt, sier havnedirektøren.

- Jeg er svært takknemlig og beæret for at Oslo havnestyre i dag har fattet et enstemmig vedtak om å tilby meg et nytt åremål som havnedirektør i Oslo Havn KF. Jeg er svært motivert mht. å fortsette arbeidet med å implementere Oslo Havns nylig vedtatte strategiplan og videreutvikle havnen mot vår visjon «Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn».

Dette arbeidet skal utføres sammen med mine dyktige kollegaer, havnestyret, havnens eier Byråd for Næring- og eierskap og våre kunder, sier Ingvar M. Mathisen.  

Ingvar M. Mathisen ble ansatt i 2017 i en seksårig åremålsstilling, som etter Oslo kommunes regelverk kan fornyes med seks nye år. Da stillingen ble utlyst, var det 16 søkere til stillingen. Et samlet innstillingsutvalg innstilte sittende havnedirektør og onsdag ble ansettelsen enstemmig vedtatt av Oslo havnestyre.  

Betydelige endringer

I innstillingen heter det bl.a.: «Mathisen har i løpet av åremålet gjennomført betydelige endringer i Oslo Havn. Han har stått i spissen for å bedre de økonomiske resultatene gjennom økte havneavgifter, bedre kontroll med utleievirksomheten og økt fokus på kjerneoppgavene. Mathisen fremstår som en utadvendt og relasjonell leder. Han kjenner de aller fleste i organisasjonen og er godt likt. Samtidig er han ikke redd for å være tydelig ved behov, men mister ikke besinnelsen. Framover ønsker han å fortsette med å følge opp Oslo Havns nye strategi».  

Videre heter det at Mathisen har:  

  • Beveget organisasjonen til ro i rekkene og mer tillit internt og eksternt
  • Styrket fokuset på havnedrift
  • Flink til å rekruttere inn folk som kan ivareta Oslo Havns behov
  • Flink med tillitsvalgte
  • Gir de ansatte frihet og tillit  

Bakgrunn

Ingvar M. Mathisen er utdannet siviløkonom fra Pacific Lutheran University (1993). Etter endt utdannelse fikk han jobb i rederiet Höegh. Der arbeidet han med markedsføring og internasjonal handel. I årene 1996 til 2000 var han deres stedlige representant i Saudi Arabia. Den delen av rederiet han arbeidet i ble solgt til Olendorff og han ble sendt til New York i 2001. I 2002 returnerte han til Norge hvor han arbeidet som konsulent 2002-2005 og deretter som direktør i Bodø Havn 2005-2017. I 2017 ble han ansatt som havnedirektør i Oslo Havn. Han er også styreleder i Norske Havner.