Oslo Havn logo Oslo Kommune
Hvor skal fergene ligge?

Hvor skal fergene ligge?

Utredningen av hvor Oslos ferger skal ligge i fremtiden har vært på høring og mange innspill har kommet inn.

PUBLISERT: 25.11.21

DFDS

Utenriksfergeutredningen var på en omfattende høringsrunde frem til 15. november.

Les utenriksfergeutredningen og innspillene som har kommet inn. 

Tre steder og seks alternativer er vurdert

Dagens fergeterminaler på Vippetangen og Hjortnes (Filipstad) tar mye plass. Det er derfor tredet alternativer som kan effektivisere havnearealene og skape rom for byutvikling.

Utredningen der Plan- og bygningsetaten (PBE) og Oslo Havn har hatt sentrale roller serverer seks alternativer:

1.    Samlet terminal Hjortnes

2.    Samlet terminal Vippetangen

3.    Samlet terminal Kongshavn

4.    Delt terminal Hjortnes og Vippetangen, dvs. dagens løsning

5.    Delt terminal Filipstad/Kongshavn

6.    Delt terminal Vippetangen/Kongshavn  

Utredningen gir ingen anbefalinger. Både plan- og bygningsetaten og Oslo Havn avventer høringsrunden for å gi sine anbefalinger.

Alternativene er vurdert opp mot fem temaer. De har alle forskjellige konsekvenser for byen, havna, miljøet, naturen, og økonomien og næringslivet.

 

Dilemmaer

Det er politikerne i bystyret som til slutt skal bestemme fergenes plassering. De må forholde seg til en utredning som peker på en rekke dilemmaer.

I følge en artikkel i Byplan vil "det beste alternativet for byutviklingen være å samle fergene på Kongshavn – og dermed frigjøre viktige og populære arealer på Filipstad og Vippetangen. Også for logistikk og transport vil Kongshavn gi begge rederiene fordeler av samlokalisering. Men for miljøet vil en slik satsing på Kongshavn ikke være like bra; den vil bl.a. gi de største negative konsekvenser for naturmangfoldet og gi økt risiko for forurensning i kaiområdene. Dessuten vil ferger på Kongshavn redusere Oslo Havns muligheter til å utvikle sin satsing på godstrafikk her. Og nettopp det er et overordnet miljø-mål både i Oslo og i landet ellers: Mest mulig gods skal flyttes fra vei til sjø. Rett og slett fordi dette vil gi store utslippskutt". 

Byutvikling i sentrale knutepunkt er en miljøvennlig måte å utvikle byen på, og sjøtransport er en miljøvennlig måte å frakte gods og passasjerer på. Derfor blir det et dilemma hvor mye areal som kan tas fra havna samtidig som byen skal vokse med boliger, nærings-, kultur- og rekreasjonsarealer.